Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Tavoitteemme on varmistaa suotuisat toimintaedellytykset tilintarkastajan ammatin harjoittamiselle Suomessa. Vaikutamme tilintarkastajia ja tilintarkastusta koskevan lainsäädännön valmisteluun ja lisäämme tilintarkastusalan ja -ammatin näkyvyyttä.

Tavoitteemme

Edunvalvontamme tavoitteena on ennen kaikkea varmistaa tarkoituksenmukainen ja selkeä sääntely-ympäristö tilintarkastajan ammatin harjoittamiselle. Osallistumme myös kansainväliseen edunvalvontaan eurooppalaisen kattojärjestömme (Accountancy Europe) ja pohjoismaisen yhteistyöverkoston (NRF) kautta.

Näkyvyys- ja tunnettuustyömme tavoitteena on edistää alan ja ammatin tunnettuutta eri kohderyhmien keskuudessa. Teemme näkyväksi tilintarkastajan työtä ja koko alan merkitystä yritysten ja yhteiskunnan näkökulmasta. Osana tätä vaikuttamistyötä teemme yhteystyötä korkeakoulujen kanssa ja edistämme alan houkuttelevuutta opiskelijoiden keskuudessa. Tavoitteenamme on varmistaa, että alalle saadaan jatkossakin innostuneita ja aktiivisia tilintarkastajia.

Autamme jäseniämme menestymään työssään ohjeistuksen ja koulutusten avulla. Yhdistyksemme järjestämä koulutus auttaa tilintarkastajia pitämään ammattitaitoaan yllä jatkuvan koulutuksen vaatimusten mukaisesti. Laadimme jäsentemme käyttöön malleja, ohjeita ja työvälineitä. Käymme säännöllistä vuoropuhelua myös Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan kanssa tilintarkastajien valvontaan ja hyvään tilintarkastustapaan liittyen.

Miten vaikutamme?

Teemme edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä monipuolisesti eri sidosryhmien kanssa.

Yhdistyksemme edunvalvontatiimissä ja asiantuntijoista koostuvissa työryhmissä valmistellaan arvioita, selvityksiä, kannanottoja ja lausuntoja tilintarkastusta ja taloudellista raportointia koskevaan sääntelyyn liittyen.

Tapaamme lainsäätäjän lisäksi myös muita päättäjiä ja elinkeinoelämän vaikuttajia. Tärkeitä kohderyhmiä ovat myös korkeakoulujen opettajat ja opiskelijat sekä eri järjestöjen ja yhdistysten edustajat. Pyrimme tapaamaan myös median edustajia vuosittain. Tilintarkastusyhteisöt ja yksittäiset tilintarkastajat ovat tärkeä voimavara vaikuttamistyössämme.

Julkaisemme ajankohtaisia teemoja käsitteleviä sisältöjä Ajankohtaista-sivullamme. Jäsen- ja sidosryhmälehtemme Profiitti – Talous & tilintarkastus kokoaa edunvalvonnalliset linjauksemme ja tekee ammattia ja alaa tunnetuksi sidosryhmille.

Scroll to Top