Kestävyysraportointikilpailu

Kestävyysraportointikilpailu jää tauolle

Tiedote 15.3.2023

Kestävyysraportointikilpailun järjestäjätahot ovat yhdessä tuumin päättäneet laittaa kilpailun tauolle toistaiseksi. Kilpailun sijaan järjestäjäryhmä haluaa suunnata voimavaransa kestävyysraportoinnin kehittämiseen ja uuden direktiivin mukaisten raportointivalmiuksien kasvattamiseen.

Vuodesta 1996 lähtien järjestetty kestävyysraportointikilpailu jää tauolle. Vuosittain järjestettävässä kilpailussa on palkittu Suomen parhaat kestävyysraportit. Kilpailun järjestäjät pitävät edelleen kestävyysraportoinnin kehitystä tärkeänä. Kilpailun sijaan koetaan tässä hetkessä tärkeämmäksi antaa yritysten keskittyä uuden kestävyysraportoinnin haltuunottoon.

”Haluamme kestävyysraportoinnin onnistuvan, joten osaajia ja osaamisen kehittämistä sekä hyvien käytäntöjen kasvattamista tarvitaan. Puhumme siis edelleen, ehkä jopa entistä vahvemmin, asian puolesta, mutta kilpailun sijaan suuntamme voimavaramme uuden sääntelyn mukaisten valmiuksien kasvattamiseen”, täsmentää Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Alakare.

”Yli 20 vuotta sitten, kun kilpailu käynnistettiin, sen tavoitteena oli lisätä yritysten tietoisuutta kestävyysraportoinnista. Nyt sitä koskeva direktiivi on hyväksytty ja kestävyysraportointi on kaikkien huulilla, joten voimme todeta onnistuneemme tässä tavoitteessa”, lisää Hankenin apulaisprofessori Hanna Silvola.

”Climate Leadership Coalition on osallistunut kestävyysraportointikilpailun kehittämiseen usean viime vuoden ajan. Tänä aikana olemme todistaneet kestävyysraportoinnin laadullisen tason huimaa nousua. Se vahvistaa suomalaisten yritysten valmiutta uuden EU-regulaation kohtaamiseen”, sanoo CLC:n pääekonomisti Timo Tyrväinen.

”Pidämme tärkeänä, että edelleen yhdessä kehitämme suomalaisten yritysten raportointia kestävyydestä. Mahdollisesti jatkossa on tarkoituksenmukaisempaa pohtia keinoja etenkin pk-yritysten tukemiseksi kestävyysasioissa”, kertoo yritysvastuuverkosto FIBSin johtaja Helena Kekki.

Kestävyysraportointikilpailun järjestäjätahot jatkavat pohdintaa siitä, millaisia toimia tarvitaan suomalaisten yritysten kestävyyden ja sen raportoinnin tukemiseksi. ”Järjestäjäryhmä näkee, että hyvällä kestävyystietojen raportoinnilla voidaan osaltaan edistää suomalaisen elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä ja parantaa mm. rahoituksen saannin edellytyksiä”, kiteyttää Finsif ry:n varapuheenjohtaja Markus Lindqvist.

Kilpailun järjestävät yhteistyössä:

Kilpailun yhteistyökumppani on Sitra.

Scroll to Top