Yhteistyö

Teemme yhteistyötä edunvalvonnan ja vaikuttamisen saralla monipuolisesti eri sidosryhmien kanssa niin paikallisesti kuin kansainvälisesti. Sen lisäksi teemme yhteistyötä opiskelijoiden ja korkeakoulujen kanssa alan houkuttelevuuden ja alalle tulon edistämiseksi.