Yritysvastuupalvelut (ESG)

Tilintarkastajan rooli laajentuu kestävyysraportointidirektiivin voimaantulon 1.1.2024 myötä yritysten kestävyysraportoinnin varmentamiseen. Kestävyysraportointidirektiivi tuo yritysten kestävyysraportoinnille pakollisen varmennusvaatimuksen ja yritysten vastuullisuustiedot varmentaa jatkossa myös yritysten lakisääteinen tilintarkastaja. Integroitu varmennuslähestymistapa vahvistettiin direktiivin loppuneuvotteluissa Brysselissä 2022. Kehitys on luontevaa ja merkittävää tilintarkastajan ja koko tilintarkastustoimialan näkökulmasta.

Tilintarkastajilla on erinomaiset valmiudet vastata kestävyysraporttien luotettavuudesta ja edistää osaltaan yritysvastuun toteutumista yrityksissä ja yhteiskunnassa. Tilintarkastajat toimivat jo nyt osana yleistä yhteiskunnallista intressiä osallistuen muun muassa väärinkäytösten ehkäisemiseen.

Yritysten kestävyystietojen varmentamiseen aloitetaan asteittaisella etenemistavalla. Aluksi riittäisi niin sanottu rajoitettu varmuus (alhaisempi varmuustaso), mutta kohtuullinen varmuus (korkeampi varmuustaso) vaaditaan kuuden vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta eli. 1.1.2028. Tällöin kestävyystietojen varmennuksen taso on yhtäläinen taloudellisten tietojen varmennukseen nähden.

Tilintarkastaja on varmentamisen ammattilainen, ja tottunut käymään läpi raportoinnin työvälineet sekä puntaroimaan riskit, prosessit, kontrollin ja miettimään datan luotettavuutta. Kestävyystietojen varmentamisessakin on olennaista tilintarkastajan riippumattomuus ja eettiset periaatteet sekä se, että tilintarkastaja on kokenut standardien ja viranomaisohjeiden noudattaja.

Tilivelvollisuus laajenee vauhdilla

Ensimmäisenä kestävyysraportin tekevät suuret pörssiyritykset vuoden 2024 tiedoista vuonna 2025. Tämä vaihe koskee EU:n säännellyillä markkinoilla toimivia yli 500 työntekijän yrityksiä.

Vuosina 2025–2026 raportointi laajenee listayrityksiin ja myös listaamattomiin yrityksiin, jotka täyttävät kaksi seuraavista kolmesta kriteeristä:

  • yli 250 työntekijää
  • liikevaihto 40 miljoonaa euroa
  • tase 20 miljoonaa euroa tai enemmän.

Vahvistetut käännökset:

KestävyysraportointitarkastajaAuthorized Sustainability Auditor
KestävyystarkastusyhteisöAuthorized Sustainability Audit Firm

Lue lisää tuoreimpia uutisia ja artikkeleita kestävyysraportoinnista sekä ESG:stä.

Scroll to Top