EU myöntää lykkäystä ESEF-raportoinnin aloittamiselle

EU-parlamentti ja neuvosto hyväksyivät läpinäkyvyysdirektiiviin muutoksen, joka mahdollistaa jäsenmaiden siirtää listayhtiöiden ESEF-raportoinnin aloittamista vuodella eteenpäin.

EU-parlamentti ja neuvosto hyväksyivät läpinäkyvyysdirektiiviin muutoksen, joka mahdollistaa jäsenmaiden siirtää listayhtiöiden ESEF-raportoinnin aloittamista vuodella eteenpäin. Tilikaudelta 2020 voidaan päätöksen mukaan raportoida vapaaehtoisesti.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

EU-parlamentti ja neuvosto hyväksyivät läpinäkyvyysdirektiiviin muutoksen, joka mahdollistaa jäsenmaiden siirtää listayhtiöiden ESEF-raportoinnin aloittamista vuodella eteenpäin. Lue lisää Daily News 11 / 12 / 2020 (europa.eu)

ESEF-raportointi pitäisi aloittaa tilikaudesta 2020, mutta nyt jäsenmailla on mahdollisuus lykätä sen aloittamista vuodella eteenpäin. Jäsenmaiden tulee ilmoittaa komissiolle, aikovatko ne ottaa lykkäysoption käyttöön.

Vaikka lykkäysoptio Suomessa hyödynnettäisiin, listayhtiöt voivat aloittaa ESEF-vaatimusten mukaisen raportoinnin vapaaehtoisesti tilikaudelta 2020. Myös tilintarkastajan varmennus ESEF-tilinpäätökselle voidaan hankkia vapaaehtoisesti heti ensimmäisestä raportoinnista lähtien.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Hallitus antoi esityksensä kestävyysraportoinnista

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.

Lue lisää

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää

Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top