Helsingin Sanomat: Tilintarkastusvelvollisuus säilyy ennallaan

Hallitus keskeytti lakihankkeen, jolla olisi poistettu mikroyritysten tilintarkastusvelvollisuus.

Lue Helsingin Sanomissa 28.11.2018 julkaistu mielipidekirjoituksemme:

Hallitus keskeytti lakihankkeen, jolla olisi poistettu mikroyritysten tilintarkastusvelvollisuus (HS 12.11. ja mielipide 24.11.). Tilintarkastusvelvollisuus säilyy nykyisellään.

Lakihankkeen keskeyttämiseen vaikutti runsas kriittinen lausuntopalaute, jonka mukaan lain valmistelussa ei ollut huomioitu muutoksen kielteisiä vaikutuksia taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen ja harmaaseen talouteen. Palautteen perusteella tilintarkastusrajojen korottamisessa olisi ollut kyse erittäin merkittävästä muutoksesta.

Nykymuotoinen tilintarkastus voi kuitenkin olla ylimitoitettua pienille yrityksille. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaakin työryhmän selvittämään, olisiko pienille yrityksille tarkoituksenmukaista tehdä kevyempi tarkastus nykyisen tilintarkastuksen sijaan.

Kannatamme tulevaa selvitystyötä. On hyvä, että pohditaan niin vaatimuksia tilintarkastajan tarkastustyölle kuin myös yrityksen ja sen sidosryhmien odotuksia. Tarkastuksen tulee olla oikeasuhteinen ja tarkoituksenmukainen.

Tilintarkastajien työn kannalta on merkityksellistä, että tarkastuksessa sovellettava viitekehys on mahdollisimman yksiselitteinen. Suomessa tilanne on vielä epäselvä. Tuleva selvitystyö tuonee ratkaisuja tähänkin asiaan.

Risto Ruuska
johtava asiantuntija

Jarkko Raitio
asiantuntija

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top