Helsingin Sanomat: Tilintarkastusvelvollisuus säilyy ennallaan

Hallitus keskeytti lakihankkeen, jolla olisi poistettu mikroyritysten tilintarkastusvelvollisuus.

Lue Helsingin Sanomissa 28.11.2018 julkaistu mielipidekirjoituksemme:

Hallitus keskeytti lakihankkeen, jolla olisi poistettu mikroyritysten tilintarkastusvelvollisuus (HS 12.11. ja mielipide 24.11.). Tilintarkastusvelvollisuus säilyy nykyisellään.

Lakihankkeen keskeyttämiseen vaikutti runsas kriittinen lausuntopalaute, jonka mukaan lain valmistelussa ei ollut huomioitu muutoksen kielteisiä vaikutuksia taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen ja harmaaseen talouteen. Palautteen perusteella tilintarkastusrajojen korottamisessa olisi ollut kyse erittäin merkittävästä muutoksesta.

Nykymuotoinen tilintarkastus voi kuitenkin olla ylimitoitettua pienille yrityksille. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaakin työryhmän selvittämään, olisiko pienille yrityksille tarkoituksenmukaista tehdä kevyempi tarkastus nykyisen tilintarkastuksen sijaan.

Kannatamme tulevaa selvitystyötä. On hyvä, että pohditaan niin vaatimuksia tilintarkastajan tarkastustyölle kuin myös yrityksen ja sen sidosryhmien odotuksia. Tarkastuksen tulee olla oikeasuhteinen ja tarkoituksenmukainen.

Tilintarkastajien työn kannalta on merkityksellistä, että tarkastuksessa sovellettava viitekehys on mahdollisimman yksiselitteinen. Suomessa tilanne on vielä epäselvä. Tuleva selvitystyö tuonee ratkaisuja tähänkin asiaan.

Risto Ruuska
johtava asiantuntija

Jarkko Raitio
asiantuntija

Lisää samasta aiheesta

Hallitus antoi esityksensä kestävyysraportoinnista

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.

Lue lisää

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää

Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top