Ilkka Kujalasta Pohjoismaisen tilintarkastajaliiton puheenjohtaja

Suomen Tilintarkastajien puheenjohtaja nousee alan pohjoismaisen kattojärjestön vetäjäksi. Puheenjohtajakauden keskiössä on mm. tilintarkastajan rooli kestävyysraportoinnissa.

Suomen Tilintarkastajien puheenjohtaja nousee alan pohjoismaisen kattojärjestön vetäjäksi. Puheenjohtajakauden keskiössä on mm. tilintarkastajan rooli kestävyysraportoinnissa.

Kirjoittaja: Minttu Sallinen | Kuva: Aki Rask

Suomen Tilintarkastajat ry:n puheenjohtaja Ilkka Kujala nousee johtamaan myös alan pohjoismaista kattojärjestöä, Nordiska Revisorsförbundetia, NRF. Kyseessä on tilintarkastusalan keskustelu- ja yhteistyöfoorumi, johon kuuluvat kaikki pohjoismaiset tilintarkastajajärjestöt.

Yhteispohjoismainen vaikuttaja

NRF:n jäsenet tekevät yhteistyötä mm. edunvalvonnallisissa kysymyksissä muodostamalla yhteisiä kantoja ja viemällä näitä aktiivisesti tilintarkastusalan kansainvälisiin kattojärjestöihin. NRF:llä on edustus IAASB:n, IFAC:n ja Accountancy Europen hallituksissa.

Järjestön painopistealueet liittyvät tällä hetkellä vahvasti tilintarkastajan rooliin kestävyysraportoinnin varmentamisessa, tilintarkastusuudistuksen (audit reform) etenemiseen ja pk-sektorin tilintarkastusten kehittämiseen.

Yhteinen kanta: tilintarkastajista kestävyysraporttien varmentajia

Tilintarkastajan rooli yritysvastuukysymyksissä liittyy parhaillaan Brysselissä käsittelyssä olevaan EU-direktiiviehdotukseen. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) -direktiivillä pyritään määrittämään kestävyysraportoinnille vakiintunut asema yritysten raportoinnissa. Kestävyysraportointia ehdotetaan pakolliseksi tietyn kokoluokan yrityksille. Samalla pohdittavaksi tulee, mikä taho voi vastata kestävyysraporttien varmentamisesta. Yhteispohjoismainen kanta on, että kestävyys- ja vastuullisuustiedot on varmennettava kuten tilinpäätöstiedot ja oikeus varmentamiseen on rajattava vain tilintarkastajille.

Pk-yhteisöjen tilintarkastuksen kehittäminen järjestön pitkäaikainen painopiste

Nordiska Revisorsförbundet on edistänyt aktiivisesti pk-yhteisöjen tilintarkastuksen kehittämistä. Taustalla on huoli kansainvälisten tilintarkastusalan standardien eli ISA-standardien heikosta soveltuvuudesta pieniin ja yksinkertaisiin tilintarkastuskohteisiin. Liiton saavutukseksi voidaan lukea, että IAASB on ottanut pk-yhteisöjen tilintarkastuksen kehittämisen agendalleen. Tämän työn seurauksena on parhaillaan syntymässä yksinkertaisille tilintarkastuskohteille suunnattu LCE (less-complex entities) -standardi.

Tilintarkastusuudistus eli audit reform lähitulevaisuuden merkittävä teema

EU pyrkii antamaan ehdotuksen tilintarkastusuudistuksesta (audit reform) ennen vuoden 2022 loppua. Uudistuksen taustalla ovat pääomamarkkinoiden luotettavuuteen liittyvät haasteet, jotka kulminoituivat mm. Wirecard-skandaalin seurauksena. Uudistuksen tavoitteet liittyvät yritysten hallintoon, tarkastukseen ja valvontaan. Tilintarkastuksen osalta keskusteluun noussee mm. tilintarkastuksen laatu ja tilintarkastusmarkkinoiden keskittyminen. NRF seuraa aktiivisesti tilintarkastusuudistusta koskevaa keskustelua ja pyrkii myös omaan kannanmuodostukseen.

Ilkka Kujala korostaa NRF:n merkitystä tilintarkastusalan kehittäjänä.

– Vaikuttajina olemme kokoamme suurempia. Juuri nyt pöydällä on erittäin merkityksellisiä asioita, kuten tilintarkastajan rooli kestävyysraportoinnin varmentajana. Erityisen iloinen olen myös siitä työstä, jota NRF:ssä on tehty pk-yritysten tilintarkastusten kehittämiseksi.

Ilkka otti puheenjohtajan nuijan virtuaalisesti vastaan NRF:n hallituksen kokouksessa 21.8.2021.

Nordiska Revisorsförbundet (NRF) on Pohjoismainen tilintarkastajaliitto, johon kuuluvat Suomen Tilintarkastajat ry:n ohella Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) Ruotsista, Den norske Revisorsförening Norjasta, Danske revisorer (FSR) Tanskasta ja Félag löggiltra endurskoðenda (FLE) Islannista.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Vuoden 2024 opiskelija-apurahat on jaettu 

Myönnämme vuosittain apurahoja tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa tutkiville. Tänäkin vuonna apurahahakemuksia saatiin runsaasti eri korkeakouluista. Monipuolisten ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden joukosta valittiin viisi apurahansaajaa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top