Kansainvälinen standardi tilintarkastusaineiston keräämiseksi standardimuodossa

Tilintarkastus- ja verotarkastusaineiston keräämiseksi standardoidussa muodossa on tulossa kansainvälinen tekninen standardi ISO/FDIS 21378 ”Audit Data Collection”. Standardi on taloushallinnon järjestelmästä riippumaton, ja yksi vaihtoehto standardoidulle muodolle on XBRL.

Standardin tavoitteena on

  • kuvata tiedon sisältö ja esittämistapa
  • helpottaa ja tehostaa aineiston keräämistä ja toimittamista
  • parantaa kerätyn tiedon käytettävyyttä erilaisissa tarkastuksissa, kuten data-analyyseissa
  • parantaa tiedon luotettavuutta
  • tuoda kustannussäästöjä.

Standardi on loppusuoralla ja siihen voi tutustua Suomen Standardisoimisliitto SFS:n lausuntopyyntöpalvelun kautta.

Lue lisää:

XBRL tulee, oletko valmis?