KILA 2019/1991: Matkatoimistopalvelujen marginaalivero

Matkatoimistopalveluiden marginaaliverotuksessa sovellettava kirjanpidollinen menettely ja hyvän kirjanpitotavan muotoutuminen.

Lausunnossa on kyse matkatoimistopalveluiden marginaaliverotuksessa sovellettavasta kirjanpidollisesta menettelystä. Hakijan mukaan toimialalla sovelletaan kahdenlaista esittämistapaa, eikä tilinpäätöksissä anneta tarkentavia liitetietoja sovellettavasta marginaaliveron käsittelytavasta, mikä vaikeuttaa toimialan yritysten keskinäistä vertailtavuutta.

Lausunnossa KILA otti kantaa hyvän kirjanpitotavan muotoutumiseen. Yleisesti sovellettavat kirjanpitokäytänteet sekä toimialakohtaisesti muotoutuneet kirjanpitomenettelyt ovat yksi keskeinen perusta kirjanpitolaissa tarkoitetulle hyvälle kirjanpitotavalle. Jotta alakohtainen käytänne voidaan katsoa hyvän kirjanpitotavan mukaiseksi, sen on kuitenkin aina täytettävä voimassaolevien säännösten mukaiset velvoitteet.

KILAn mukaan hyvän kirjanpitotavan mukaisia menettelyjä matkatoimistopalveluiden marginaaliveron käsittelemisessä ovat ainakin:

  • Arvonlisäveron bruttokäsittely, jossa marginaaliveronalaisten myyntien arvonlisäverokantaa vastaava osuus vähennetään liikevaihdon oikaisueränä. Niin ikään marginaaliveronalaisten ostojen arvonlisäverokantaa vastaava osuus vähennetään ostojen oikaisueränä.
  • Arvonlisäverokanta kirjataan voittomarginaalin perusteella kuukausittain myynnin oikaisueräksi ja arvonlisäverovelaksi, tappiomarginaalista laskettua negatiivista veroa ei huomioida tilinpäätöksessä.

Tutustu tarkemmin >

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top