KILA 2019/1992: Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot

Hakija oli pyytänyt kirjanpitolautakunnalta lausuntoa asunto-osakeyhtiöiden tietojen esittämisestä toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa.

Hakija oli pyytänyt lausuntoa asunto-osakeyhtiöiden tietojen esittämisestä toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa silloin, kun samoihin asiayhteyksiin liittyen on säädetty tietojen esittämisestä sekä toimintakertomuksessa että tilinpäätöksessä. Kyse on siis siitä, voisiko jotkin tiedot esittää esimerkiksi tilinpäätöksen liitetiedoissa ja viitata näihin tietoihin sitten toimintakertomuksessa. Tai toisinpäin.

Tilinpäätös itsenäisenä kokonaisuutena

Lausunnossa KILA korostaa tilinpäätöstä itsenäisenä kokonaisuutena. Kirjanpitolautakunnan käsityksen mukaan oikean ja riittävän kuvan vaatimus edellyttää tilinpäätöksen (tuloslaskelma, tase, liitetiedot) muodostumista sellaiseksi itsenäiseksi kokonaisuudeksi, että yksinomaan sen sisällön perusteella voidaan arvioida tämän vaatimuksen täyttymistä. Näin ollen KILA ei pidä riittävänä, että liitetiedoissa pelkästään viitattaisiin toimintakertomuksessa esitettyyn tietoon.

Asiakirjojen selväpiirteisyys: tilinpäätös ja toimintakertomus omina kokonaisuuksina

Kirjanpitolautakunta suosittelee, että tiedot esitettäisiin erikseen kussakin asiakirjassa, jossa ne edellytetään esitettävän. Tällaista menettelyä noudattamalla sekä tilinpäätöksen että toimintakertomuksen tietosisältö kattaa sellaisenaan lakisääteiset vaatimukset. Tämä on myös käyttäjäystävällinen toteutustapa, koska tietoa ei tarvitse etsiä toisaalta.

Viittaus mahdollista vain toimintakertomuksesta liitetietoihin

Jos tietoja kuitenkin haluaa esittää vain yhdessä paikassa, tulee ne esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tällöin toimintakertomuksessa on viitatta liitetiedoissa esitettäviin tietoihin.

Tutustu tarkemmin >

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top