KILA 2058/2024: Vastakkaisen etumerkin käyttäminen tase-erässä ja liitetiedoissa 

KILA:n kannanoton mukaan tilinpäätöksessä vastakkaisen etumerkin käyttäminen vastoin erän tai liitetiedon todellista arvoa voi johtaa tilinpäätöksen lukijaa harhaan eikä menettely voi kuulua kirjanpitolain 1:2 §:ssä tarkoitettuun hyvään kirjanpitotapaan.

Hakija oli pyytänyt kirjanpitolautakunnalta lausuntoa asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöksiin liittyen. Hakijan mukaan asunto-osakeyhtiöiden kirjanpidossa yleisesti käytössä olevalla kirjanpitojärjestelmällä laaditun tilinpäätöksen taseen erät tulostuvat vastakkaisella etumerkillä varustettuna. Ongelmalliseksi esittämistapa hakijan mukaan muodostuu vastattavaa puolen erien, erityisesti oman pääoman osalta. Käytännössä oma pääomaa esitetään positiivisena sen ollessa tosiasiassa negatiivinen ja oman pääoman ollessa positiivinen se näkyy taseella negatiivisena. Lisäksi erät tulostuvat vastakkaisina myös liitetietoihin.

Yleinen vaatimus tilinpäätösasiakirjojen selkeydestä

Kirjanpitolautakunnan mukaan negatiivisten erien esittäminen tilinpäätöksessä positiivisena vastoin niiden todellista arvoa, on omiaan johtamaan tilinpäätöksen lukijaa harhaan eikä menettely voi kuulua kirjanpitolain 1:2 §:ssä tarkoitettuun hyvään kirjanpitotapaan.

Kirjanpitolautakunnan mukaan KPL 3:1-4 §:n yleinen vaatimus tilinpäätösasiakirjojen selkeydestä on asian kannalta merkittävä ja tämä voi korostua etenkin asuntoyhtiöissä, joissa tilinpäätösinformaation käyttäjiä ovat osakkaisiin kuuluvat yksityishenkilöt. Kirjanpitolautakunta muistuttaa, että tilinpäätöksen laatimisesta ja tilinpäätöksen selkeydestä vastaa asuntoyhtiön hallitus ja mahdollinen isännöitsijä.

Liitetiedoksi selonteko vastakkaisista etumerkeistä

Mikäli tilinpäätöksessä erät esitettään vastakkaisella etumerkillä eli vastoin niiden todellista arvoa ja hallitus arvioi, että oikean ja riittävän kuvan saaminen voisi vaarantua, kirjanpitolautakunta pitää suotavana, että tilinpäätökseen lisätään liitetiedoksi selonteko siitä, missä määrin lukujen etumerkit on luettava vastakkaisiksi.

Tutustu tarkemmin ja lue lisää KILAn sivuilta.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top