KILAlta lausunto fuusiovoiton kirjaamisesta tuloslaskelmaan

Fuusiovoitto kirjataan tuloslaskelmassa lähtökohtaisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Pääsääntö:

Kirjanpitolautakunta ottaa lausunnossaan (KILA 2018/1984) kannan, jonka mukaan fuusiovoitto kirjataan tuloslaskelmassa lähtökohtaisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin vastaavasti kuin fuusiotappio merkitään liiketoiminnan muihin kuluihin.

Poikkeus:

Tästä pääsäännöstä voidaan kuitenkin poiketa esimerkiksi silloin, jos kirjanpitovelvollinen perustellusti osoittaa, että fuusiovoitto on luonteeltaan rahoitustuottoon rinnastuva erä. Tällöin lautakunnan mukaan fuusiovoitto on mahdollista esittää rahoitustuottojen erässä. Näin toimittaessa tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja liitetiedoista tulee ilmetä perustelut menettelylle.

Tutustu lausuntoon täällä >

Lisää samasta aiheesta

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää

Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top