KILAlta lausunto fuusiovoiton kirjaamisesta tuloslaskelmaan

Fuusiovoitto kirjataan tuloslaskelmassa lähtökohtaisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Pääsääntö:

Kirjanpitolautakunta ottaa lausunnossaan (KILA 2018/1984) kannan, jonka mukaan fuusiovoitto kirjataan tuloslaskelmassa lähtökohtaisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin vastaavasti kuin fuusiotappio merkitään liiketoiminnan muihin kuluihin.

Poikkeus:

Tästä pääsäännöstä voidaan kuitenkin poiketa esimerkiksi silloin, jos kirjanpitovelvollinen perustellusti osoittaa, että fuusiovoitto on luonteeltaan rahoitustuottoon rinnastuva erä. Tällöin lautakunnan mukaan fuusiovoitto on mahdollista esittää rahoitustuottojen erässä. Näin toimittaessa tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja liitetiedoista tulee ilmetä perustelut menettelylle.

Tutustu lausuntoon täällä >

Lisää samasta aiheesta

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top