KILAlta lausunto määräaikaisesta vuokrasopimuksesta

Miten tilinpäätöksissä otetaan huomioon hakijan vapautus vuokrasta kolmelta ensimmäiseltä vuodelta?

Kirjanpitolautakunta ottaa lausunnossaan (KILA 2018/1986) kantaa siihen, millä tavalla tilinpäätöksissä otetaan huomioon hakijan vapautus vuokrasta kolmelta ensimmäiseltä vuodelta, kun kyseessä on määräaikainen vuokrasopimus.

Syntyykö vuokravelkaa vai ei?

  • Jos vuokralaiselle ei synny velvoitetta suorittaa vuokraa kolmelta ensimmäiseltä vuodelta, vuokralaiselle ei myöskään synny vuokrasopimuksen perusteella suoriteperusteen mukaista menoa. Tällöin ei tehdä myöskään kirjauksia tilinpäätöksiin.
  • Jos tilivuoden vuokra peritään myöhemmin ja maksuvelvoite on syntynyt tilikaudella ajan kulumisen perusteella, kyse on vuokramenosta, joka tulee merkitä suoriteperusteen mukaisesti kuluna aiheuttamisvuoden tilinpäätökseen.

Selostus tilinpäätöksen liitetietoihin

KILA näki, että vuokrasopimus on tilinpäätöksen kannalta niin merkityksellinen, että sen pääasiallinen sisältö tulee selostaa tilinpäätöksen liitetietona PMA 3:7.1,3 edellyttämällä tavalla. Liitetiedoissa esitettävän selostus täydentää tilinpäätöksen antamaa kuvaa vuokralaisen taloudellisesta asemasta sekä parantaa eri vuosien välistä vertailukelpoisuutta, myös ns. vapaavuositilinpäätösten osalta.

Lisää samasta aiheesta

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top