KILAlta lausunto tuloutusmenettelyn käyttämisestä

Kirjanpitolautakunta täydentää Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä -yleisohjetta (5.6.2017).

Kirjanpitolautakunta täydentää lausunnollaan (KILA 2018/1985) Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä -yleisohjetta (5.6.2017).

KILA toteaa, että yksinkertaistettu menettely, jossa perustajaurakointiin liittyvien tilikauden aikaisten liiketapahtumien esittämistapa tilinpäätöksessä perustetaan pääkirjanpitoon, on hyvän kirjanpitotavan mukainen, vaikka siihen ei tehdä aiemman yleisohjeen mukaisia oikaisuja urakkamyyntiin ja osakeostoihin. Urakkatuoton osatulouttaminen on mahdollista myös yksinkertaistettua menettelyä sovellettaessa. Tällöin osatuloutettava määrä selvitetään osatuloutusyleisohjeen (30.9.2008) mukaisesti. Jos kirjanpitovelvollinen käyttää osatuloutusmenettelyä, jossa osatuloutettavan myynnin määrä lasketaan osakkeiden velattomien myyntihintojen, rakentamisen valmiusasteen ja myytyjen osakkeiden tulon avulla, on sen kaikilta osin noudatettava aiemmassa yleisohjeessa 17.1.2006 linjattua kirjanpitotapaa.

KILAn lausunnon mukaan osatuloutusta käyttävän tulee

  • laatia kirjausten perusteeksi riittävä dokumentaatio, joka täyttää vaatimuksen kirjausketjun aukottomuudesta ja eheydestä
  • kuvata tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa sovellettava menettely
  • ilmoittaa liitetietona aiempaa yleisohjetta vastaavat tiedot.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top