KILAn lausunto KPL 5:5b §:n soveltamisesta

Kirjanpitolautakunta toteaa lausunnossaan (KILA 2018/1988), että KPL 5:5b §:n tarkoituksena on ollut mahdollistaa IFRS-säännösten mukainen menettely.

KILAn käsityksen mukaan KPL 5:5b § edellyttää, että kun säännöstä sovelletaan vuokrasopimusten merkitsemisessä ja esittämisessä, noudatetaan IAS-asetuksella hyväksyttyjä tilinpäätösstandardeja – eli vuoden 2019 alusta alkaen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia.