Kirjanpitolautakunnalta lausuntoja

Kirjanpitolautakunta on antanut seuraavat lausunnot: 2018/1981 ja 2018/1982.

Kirjanpitolautakunta on antanut seuraavat lausunnot:

Lausunto 2018/1981

28.3.2018

KILA ottaa kantaa suunnitelman mukaisten poistojen poistoajan määrittämiseen. Hakija tiedustelee, voiko se ottaa poistosuunnitelmassa huomioon vuokrasopimuksen todennäköisen jatkumisen vai tuleeko poistosuunnitelma kytkeä nykyisen vuokrasopimuksen voimassaoloaikaan. Lausunnon mukaan kirjanpitovelvollisen tulee määritellä poistoaika tavanomaisten periaatteiden mukaisesti, perustuen asianomaisen hyödykkeen taloudelliseen pitoaikaan. Vuokrasuhde ei itsessään määritä hyödykkeen taloudellista pitoaikaa ja siihen perustuvaa poistoaikaa. Tutustu >

Lausunto 2018/1982

11.4.2018

KILA ottaa kantaa kirjanpitolain mukaisten pienyrityksen raja-arvojen soveltamiseen. Lausunnon mukaan raja-arvojen ylittyessä vain yhtenä tilikautena yritys on lain tarkoittama pienyritys. Jos taas seuraavallakin tilikaudella raja-arvot ylittyvät, lakkaa yritys olemasta pienyritys. Konsernimääritelmän tulkinnasta lautakunta toteaa, että tarkastelu tehdään ainoastaan viimeisimmän päättyneen tilinpäätöksen perusteella, ei kahden viimeisimmän tilinpäätöksen yhtenäistarkasteluna. Tutustu >

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.