Kysely tilintarkastajille: yrityksillä toiveikkuutta koronakriisin keskellä

Tilintarkastajakyselyn tulokset antavat positiivisia signaaleja yritysten tulevaisuudesta.

Kysyimme jäseniltämme koronan vaikutuksista yritysten taloustilanteeseen. Tulokset antavat positiivisia signaaleja yritysten tulevaisuudesta.

Suomen Tilintarkastajat ry kysyi huhtikuun loppupuolella tilintarkastajajäseniltään koronan vaikutuksista yritysten taloustilanteeseen. Kyselyn tulokset perustuvat tuhansiin tilinpäätöksiin ja niistä annettuihin tilintarkastuskertomuksiin.

Koronasta raportoitu vähän tilinpäätöksissä

Kyselyn perusteella enemmistö yrityksistä ei ole raportoinut 15.3. jälkeen laadituissa tilinpäätöksissä koronan vaikuttavan niiden liiketoimintaan. Viidennes tilintarkastajista kuitenkin kertoi, että 75–100 % heidän tarkastamistaan yhtiöistä on antanut tilinpäätöksessä tietoja koronan vaikutuksista liiketoimintaan.

Yritykset uskovat toimintansa jatkuvan

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettava yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Yksi niistä on oletus toiminnan jatkuvuudesta eli yrityksen johto uskoo yrityksen kykenevän jatkamaan toimintaansa myös seuraavan tilikauden. Jos realistisia edellytyksiä toiminnan jatkamiselle ei ole, oletusta toiminnan jatkuvuudesta ei voi käyttää tilinpäätöstä laadittaessa.

Lähes 90 % kyselyyn vastanneista tilintarkastajista kertoo, että kaikki heidän tarkastettavakseen tulleet ja 15.3. jälkeen laaditut tilinpäätökset on laadittu noudattaen oletusta toiminnan jatkuvuudesta. Kolme neljäsosaa tilintarkastajista arvioi, että merkittäviä ongelmia toiminnan jatkuvuuden kanssa on enintään neljäsosalla asiakkaista. Yritykset siis itse uskovat selviävänsä hengissä myös tilikaudesta 2020.

Tukimahdollisuuksista ollaan hyvin perillä

Yritykset ovat hyvin tietoisia mahdollisuudesta saada taloudellista tukea koronan aiheuttamiin menetyksiin, sillä 80 % tilintarkastajista on keskustellut asiakkaidensa kanssa tukimahdollisuudesta. Lähes 80 % tilintarkastajista sanoo, että heidän asiakkaistaan enintään yksi neljäsosa on hakenut tai on aikeissa hakea taloudellista tukea. Valtaosa yrityksistä ei siis ole hakemassa tukea.

Kyselyn mukaan tilintarkastajat ovat auttaneet yrittäjiä monin tavoin koronakriisissä. Sähköisten allekirjoitusten käyttöä on edistetty, opastettu kassavirtalaskelmien laatimisessa ja pohdittu yrittäjien kanssa, miten toimintaa voidaan sopeuttaa muuttuneisiin olosuhteisiin.

Majoitus, ravintolat ja taide kärsivät pahiten

Tilintarkastajien näkemyksen mukaan koronakriisi on iskenyt selvästi pahemmin mikro- ja pienyrityksiin kuin sitä suurempiin yrityksiin. Toimialoista ylivoimaisesti pahiten ovat talousdatan perusteella kärsineet matkailu- ja ravintola-alan lisäksi kulttuuriala sekä erilaiset viihdepalvelut.

Kysely tilintarkastajille koronakriisin vaikutuksista yritysten tilanteeseen on tarkoitus toistaa touko-kesäkuun vaihteessa. Kriisin pitkittyessä ongelmat voivat heijastua laajemmin yrityksiin ja levitä pienemmistä yrityksistä suurempiinkin.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top