Maakohtaista tuloverokertomusta koskevat lakimuutokset hyväksytty eduskunnassa

Tilintarkastajalle on tulossa vaatimus lausua maakohtaisesta tuloverokertomuksesta soveltamisalaan kuuluvien yritysten tilintarkastuskertomuksella. Uudet lausumat lisätään ensimmäisen kerran pääosin keväällä 2027 annettaviin tilintarkastuskertomuksiin.

Kirjoittaja: Saila Vartia

Maakohtaista tuloverokertomusta koskevat lakimuutokset kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin on hyväksytty eduskunnassa. Lakimuutosten myötä tilintarkastaja tulee lausumaan soveltamisalaan kuuluvien yritysten tilintarkastuskertomuksella, onko

  • osakeyhtiö tai osuuskunta ollut velvollinen rekisteröimään ja julkistamaan tuloverokertomuksen ja
  • onko rekisteröiminen ja julkistaminen tehty säädetyllä tavalla.

Lisäksi jos tuloverokertomuksen rekisteröimistä tai julkistamista ei ole tehty kirjanpitolain mukaisesti, tilintarkastajan tulee ilmoittaa tilintarkastuskertomuksensa erikseen PRH:lle.

Soveltamisalaan liittyy useita ehtoja. Tuloverokertomuksen laatimisvelvollisuus koskee yksinkertaisesti ilmaistuna sellaisia yrityksiä, joiden itsenäinen tai konsernin liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa ja joilla on liiketoimintaa Suomen lisäksi jossain toisessa maassa.

Suomen Tilintarkastajat ry antoi aiemmin lausunnon lakiesitykseen. Talousvaliokunta täsmensi lakiesitystä seuraavasti: Tilintarkastajan antama lausunto tuloverokertomuksesta annetaan vain sellaisen yrityksen tilintarkastuskertomuksella, joka kuuluu tuloverokertomuksen soveltamisalaan. Lisäksi tuloveroraportilla esittämättä jätetystä tiedosta tilintarkastajan tehtävänä on varmistaa, että perustelut tiedon esittämättä jättämiselle on käsitelty yhtiön hallituksessa ja pöytäkirjattu. Tilintarkastajan tehtävänä ei ole arvioida esittämättä jättämisen syytä.

Eduskunta hyväksyi lait kirjanpitolain muuttamisesta ja tilintarkastuslain muuttamisesta 10.4.2024. Muutokset koskevat tilikausia, jotka alkavat 22.6.2024 tai sen jälkeen.

ST tulee julkaisemaan mallit tilintarkastuskertomukselle lisättävistä lausumista syksyllä 2024.

Lue lisää: Eduskunnan hyväksymät lakimuutokset

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top