Päivitys uutiseen tilintarkastajien velvollisuudesta rekisteröityä AVIn rahanpesun valvontarekisteriin

Uuden laintulkintansa mukaan AVI katsoo, että jokaisen ilmoitusvelvollisen tulee rekisteröityä rahanpesun valvontarekisteriin, ellei tämä kuulu jo johonkin muuhun aluehallintoviraston rekisteriin.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on Uutiskirjeessään 17.4.2023 tiedottanut, että Aluehallintovirasto (AVI) on muuttanut tulkintaansa velvollisuudesta rekisteröityä rahanpesun valvontarekisteriin.

Verkkosivuillamme 20.6.2019 julkaisemamme AVIn aiemman tulkinnan mukaan AVIn ylläpitämään rahanpesun valvontarekisteriin olivat velvollisia rekisteröitymään vain sellaiset aluehallintoviraston valvomat toimijat, jotka eivät olleet jo jonkin toisen valvontaviranomaisen, kuten PRH, jossain muussa rekisterissä.

Esimerkiksi kirjanpitopalveluita tarjoavan tilintarkastusyhteisön ei AVin mukaan tarvinnut rekisteröityä rahanpesun valvontarekisteriin, jos tilintarkastusyhteisö kuului jo PRH:n tilintarkastajarekisteriin.

Uusi tulkinta

Uuden laintulkintansa mukaan AVI katsoo, että jokaisen ilmoitusvelvollisen tulee rekisteröityä rahanpesun valvontarekisteriin, ellei tämä kuulu jo johonkin muuhun aluehallintoviraston rekisteriin.

Toimintaohje

AVI pyytää kaikkia sen valvomia ilmoitusvelvollisia rekisteröitymään rahanpesun valvontarekisteriin ensi tilassa.

AVIn uudella tulkinnalla on merkitystä ainakin niille tilintarkastajille, jotka tarjoavat

  1. veroneuvontaa, 
  2. kirjanpitopalveluita tai
  3. yrityskonsultointia ja sijoituspalveluiden oheispalveluita.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top