Tilintarkastajilla ei velvollisuutta rekisteröityä rahanpesun valvontarekisteriin

Lue, miksi tilintarkastajat eivät ole velvollisia rekisteröitymään aluehallintoviranomaisen rahanpesun valvontarekisteriin.

Jäseniltämme on tullut yhteydenottoja siitä, pitääkö tilintarkastajien hakeutua aluehallintoviraston rahanpesun valvontarekisteriin. Rahanpesun valvontarekisteri otetaan käyttöön 1.7.2019.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 5 luvussa säädetään rahanpesun valvontarekisteristä. 5 luvun 1 §:n mukaan aluehallintoviraston valvontarekisteriä käsittelevää lukua ”sovelletaan sellaisiin 1 luvun 2 §:n 1 momentin 13–18 ja 20–24 kohdassa tarkoitettuihin ilmoitusvelvollisiin, jotka eivät ole toimilupavalvottavia tai velvollisia rekisteröitymään valvontaviranomaisen ylläpitämään muuhun kuin tässä luvussa tarkoitettuun rekisteriin.”

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia sovelletaan tilintarkastajiin kyseisen lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 11 kohdan nojalla, ei siis kohtien 13-18 tai 20-24 kohtien nojalla. Tilintarkastajat eivät näin ollen ole velvollisia rekisteröitymään aluehallintoviranomaisen rahanpesun valvontarekisteriin.

Lue myös:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top