Tutkimus: Kunnallisen tilintarkastuksen toteuttamisedellytyksissä on parannettavaa

Tuore tutkimus selvitti, miten hyvin kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastus täyttää sille laissa asetetut tavoitteet hallinnon ja talouden laillisuuden varmentajana. Tilintarkastuspalvelun tilaajat ovat saamaansa palveluun valtaosin tyytyväisiä, mutta tilintarkastuksen toteuttamisedellytyksissä on parannettavaa.

Tuore tutkimus selvitti, miten hyvin kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastus täyttää sille laissa asetetut tavoitteet hallinnon ja talouden laillisuuden varmentajana.

Tutkimuksen mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat pääosin tyytyväisiä tilintarkastukseen.

Lakisääteisen tilintarkastuksen kilpailutuksessa ja hankinnassa on kuitenkin useita ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tutkimusraportissa esitetään useita toimenpide-ehdotuksia ja lainsäädännön kehittämisehdotuksia.

Tutkimusraportti on julkaistu Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa 2021:11.