STEA päivitti ohjeensa tilintarkastajille

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on päivittänyt ohjeensa tilintarkastajalle. Päivitetty ohje koskee tilintarkastajan raportointia vuodelle 2021.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on päivittänyt ohjeensa tilintarkastajalle. Päivitetty ohje koskee tilintarkastajan raportointia vuodelle 2021.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) myöntää avustuksia yleishyödyllisille yhteisöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistyöhön.

Avustusten saajat raportoivat tilikauden 2021 avustusten käytöstä STEA:lle vuosiselvityksellä, johon on liitettävä tilintarkastajan raportti (nk. AUP-raportti), mikäli avustuskohteeseen on tilikauden aikana käytetty avustusta suoriteperusteisesti vähintään 200 000 euroa. Vuosiselvitys tulee toimittaa STEAlle 31.5. klo 16.15 mennessä.

STEA on julkaissut uudet ohjeet ja raporttimallin tilintarkastajille verkkosivujensa aineistopankissa. Päivitetty ohje koskee vuoden 2021 avustusten tarkastusta.

STEA:n ohjeissa ja raporttimallissa on oletettu, että toimeksiannon ehdoista on sovittu ennen 1.1.2022, joten ne perustuvat aiempaan ISRS 4400 -standardiin. Mikäli toimeksiannosta sovitaan vasta 1.1.2022 tai sen jälkeen, pitää tilintarkastajan huomioida ISRS 4400 -standardiin vuonna 222 tulleet muutokset. Tällöin raportissa voidaan soveltuvilta osin hyödyntää STM:n julkaisemaa mallia.

Tutustu ohjeeseen ja raporttimalliin STEA:n verkkosivuilla.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Päivitimme ESEF-varmennusraporttimalliamme

Listayhtiöiden on tullut vuodesta 2021 lähtien raportoida tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä ESEF-raportointimuodossa. Vuoden 2022 tilinpäätöksien osalta raportointivaatimukset ovat laajentuneet, millä on vaikutusta myös tilintarkastajan raportointiin.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.