TEM:n asetusta tilintarkastajien hyväksymisedellytyksistä täydennettiin KRT-vaatimuksilla

Työ- ja elinkeinoministeriön asetusta tilintarkastajien hyväksymisedellytyksistä (TEMA) muutettiin tilintarkastuslain muutosten takia, jotka puolestaan johtuivat kestävyysraportointidirektiivin täytäntöönpanosta.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio

TEMA:n muutokset tulivat voimaan 30.6.2024 ja käytännön merkitystä niillä on vuonna 2025, jolloin tilintarkastusvalvonta järjestää ensimmäisen kerran kestävyysraportointitarkastaja KRT-erikoistumistutkinnon. Asetusmuutoksessa on lisäksi ainakin kaksi kohtaa, jotka voivat tuoda joustoa HT-tilintarkastajaksi hakeutumiseen.

Tutkinnon hyväksyminen edellyttää opintoja kestävyysseikoista

Työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen tilintarkastajien hyväksymisedellytyksistä tehdyt muutokset ja lisäykset koskevat erityisesti uutta kestävyysraportointitarkastajan KRT-tutkintoa ja siihen liittyviä vaatimuksia. Keskeisimmät lisävaatimukset koskevat opintoja ja käytännön kokemusta kestävyysseikoista.

Kestävyysraportointitarkastajan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään kymmenen opintopisteen tai kuuden opintoviikon laajuiset opinnot kestävyysseikoista.

Riittävä kokemus kestävyysseikoista vaaditaan

Kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyyden hakijalla tulee olla vähintään kahdeksan kuukauden kokemus osallistumisesta toimiin, jotka liittyvät:

  • kestävyysraportointiin ja kestävyysraportin laatimiseen;
  • kestävyysraportoinnin varmentamiseen;
  • konsernin kestävyysraportoinnin varmentamiseen; tai
  • kestävyysseikkoja koskevien muiden palvelujen tarjoamiseen.

Kestävyysraportointitarkastajan erikoistumistutkinnosta

Kestävyysraportointitarkastajan erikoistumistutkinnon tehtävät liittyvät valmiuksiin hoitaa itsenäisesti tehtäviä kestävyysraportointivarmennuksessa ja erikoistumistutkinto sisältää tehtäviä edellä 1–3 kohdassa tarkoitetuista aihealueista.

Joustoa muuhun hyväksi luettavaan käytännön kokemukseen

HT-tilintarkastajan hyväksymistä hakevalla tulee olla vähintään kolme vuotta käytännön kokemusta, josta vähintään kaksi vuotta tulee olla tilintarkastajan ohjauksessa saatua tilintarkastuskokemusta (TEMA 10 §) ja enintään yksi vuosi voi olla muuta hyväksi luettavaa käytännön kokemusta (TEMA 11 §). Vuodesta 2025 lähtien tuo muu hyväksi luettava käytännön kokemus voi olla myös kokemusta kestävyysseikoista (ks. edellä neljän kohdan lista).

Tilinpäätöstaitoisen kirjanpitäjän on helpompi päästä tilintarkastajatutkintoon

Tilintarkastuslain 6 luvun 2 §:ssä säädetään HT-tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä. Vaatimuslistauksen kahdessa kohdassa säädetään vaihtoehtoisista tavoista täyttää hyväksymisedellytyksiä.

  • TTL 6:2.1,3 mukaan HT-tilintarkastajan hyväksymistä hakevalla tulee olla suoritettuna korkeakoulututkinto tai vähintään seitsemän vuoden kokemus ammattimaisista laskentatoimen, rahoituksen ja oikeudellisen alan tehtävistä.
  • TTL 6:2.1,5 mukaan HT-tilintarkastajan hyväksymistä hakevalla tulee olla vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tilinpäätösten tai konsernitilinpäätösten tilintarkastuksesta tai vastaavien taloudellisten laskelmien tarkastamisesta taikka vähintään 15 vuoden käytännön kokemus ammattimaisesta laskentatoimen, rahoituksen ja oikeudellisen alan tehtävistä.

Tilintarkastuslain 6:2.5 mukaan muun muassa edellä mainituista seitsemän ja 15 vuoden käytännön kokemusvaatimuksista säädetään työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella tarkemmin. TEMA 12 §:ssä olevaan listaukseen ammattimaisina laskentatoimen, rahoituksen ja oikeudellisen alan tehtävinä lisättiin tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä.

Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että seitsemän vuoden tilinpäätöstaitoisen kirjanpitäjän kokemuksella voi korvata korkeakoulututkinnon ja 15 vuoden kokemuksella voi korvata kolmen vuoden tilintarkastuskokemuksen.

Muilta osin vaatimukset pysyivät ennallaan, eli pitkällä työkokemuksella HT-tilintarkastajan hyväksymistä hakevalla tulee olla suoritettuna vaadittavat yhteensä 96 opintopisteen opinnot tilintarkastuksesta ja laskentatoimesta, taloustieteestä ja oikeustieteestä. Sekä tietenkin hyväksytysti suoritettu HT-tutkinto.

Muutosasetus 392/2024 löytyy täältä: SäädK 392/2024 (edilex.fi)
Konsolidoitua asetusta ei ole vielä saatavilla, joten muutoksiin tutustuttaessa rinnalla on hyvä pitää alkuperäistä asetusta tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä. Sen löydät täältä

Lue lisää: Kestävyysraportointitarkastajien rekisteröinti on alkanut

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top