TEM:n tilintarkastuslain työryhmän ehdotus

Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata tilintarkastusrajojen nostamista.

Työryhmä säilyttäisi hallinnon tarkastuksen tilintarkastuksen kohteena, mutta sysää hallinnon tarkastuksen sisällön määrittämisen osalta vastuuta PRH:n tilintarkastuslautakunnalle.

Lausuntopyynnössä pyydetään kannanottoja siitä, että muutetut rajat tulisivat voimaan vuoden 2020 alusta.

Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata rajojen nostamista, vaan pitää nykytilannetta perusteltuna.

Lataa TEM:n raportti >

Tutustu lausuntoomme >

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top