TEM:n tilintarkastuslain työryhmän ehdotus

Työryhmä säilyttäisi hallinnon tarkastuksen tilintarkastuksen kohteena, mutta sysää hallinnon tarkastuksen sisällön määrittämisen osalta vastuuta PRH:n tilintarkastuslautakunnalle.

Lausuntopyynnössä pyydetään kannanottoja siitä, että muutetut rajat tulisivat voimaan vuoden 2020 alusta.

Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata rajojen nostamista, vaan pitää nykytilannetta perusteltuna.

Lataa TEM:n raportti >

Tutustu lausuntoomme >