TEM:n tilintarkastuslain työryhmän ehdotus

Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata tilintarkastusrajojen nostamista.

Työryhmä säilyttäisi hallinnon tarkastuksen tilintarkastuksen kohteena, mutta sysää hallinnon tarkastuksen sisällön määrittämisen osalta vastuuta PRH:n tilintarkastuslautakunnalle.

Lausuntopyynnössä pyydetään kannanottoja siitä, että muutetut rajat tulisivat voimaan vuoden 2020 alusta.

Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata rajojen nostamista, vaan pitää nykytilannetta perusteltuna.

Lataa TEM:n raportti >

Tutustu lausuntoomme >

Lisää samasta aiheesta

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top