Tilinpäätöksen laatimisaikaan kaksi lisäkuukautta, KILA:lta omaehtoinen poikkeuslupa

KILA: tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisaikaan kaksi lisäkuukautta. Erillistä hakemusta ei tarvita.

KILA: tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisaikaan kaksi lisäkuukautta. Erillistä hakemusta ei tarvita.

Kirjoittaja: Minttu Sallinen | Kuva: Vesa Sammalisto

Kirjanpitolautakunta antoi keskiviikkona 23.3.2021 yrityksille omaehtoisen poikkeusluvan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisajan pidentämiseksi. Laatimisaikaan saa kaksi lisäkuukautta eli kokonaisuudessaan laatimisaika pidentyy kuuteen kuukauteen.

Edellytykset laatimisajan pidentämiseksi

Kirjanpitovelvollinen saa laatia tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa KPL 3:6 §:n säätämästä määräajasta, 4 kk tilikauden päättymisestä, poiketen seuraavin edellytyksin:

  1. tilinpäätös laaditaan KPL 3:7 §:n edellyttämällä tavalla päivättynä ja allekirjoitettuna tilikauden päättymistä seuraavan kuuden kuukauden kuluessa
  2. tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröidään KPL 3:9.4 §:n 1 virkkeen mukaisesti, kuuden kuukauden määräajassa, jollei rekisteröinnistä säädetä toisin muussa laissa
  3. kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen KPL 3:6 §:n mukaisen neljän kuukauden määräajan päättymistä
  4. kohdan 3 tarkoittamasta päätöksestä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietona.

Erillistä hakemusta ei tarvita

KILA:n myöntämän omaehtoisen ja yleisen poikkeusluvan vuoksi yksittäisen kirjanpitovelvollisen ei tarvitse tehdä itse hakemusta lautakunnalle koronaepidemian aiheuttamien vaikeuksien vuoksi.

Poikkeuslupa ei ohita esimerkiksi yhtiöjärjestyksen määräyksiä

Kirjanpitolautakunta ei voi ohittaa poikkeusluvalla osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja tilintarkastuslain säännöksiä. Poikkeusluvalla ei myöskään voida ohittaa esimerkiksi osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä olevia tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevia määräyksiä. Näiden määräaikojen noudattaminen on kirjanpitovelvollisen omalla vastuulla poikkeusluvasta huolimatta.

Poikkeuslupa koskee ennen 1.1.2021 päättyneitä tilikausia.

KILA: Omaehtoinen poikkeuslupa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisajan pidentämiseksi yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa >

Lue myös:

Verohallinto myöntää veroilmoitukselle kuukauden lisäajan.

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top