Tilinpäätösdirektiivin yritysten kokorajoihin on ehdotettu muutoksia

EU:n komissio antoi lokakuussa delegoidun direktiivin yritysten raja-arvojen korottamisesta. Jos muutos toteutuu, yritysten taseen loppusumman ja liikevaihdon raja-arvoja korotetaan noin 25 prosentilla.

EU:n komissio antoi 17.10.2023 delegoidun direktiivin tilinpäätösdirektiivin yritysten raja-arvojen korottamisesta.

Muutoksen seurauksena tilinpäätösdirektiivin yritysten kokoa kuvaavien taseen loppusumman ja liikevaihdon raja-arvoja korotetaan noin 25 prosentilla. Rajojen nostamisella pyritään hillitsemään yritysten raportointitaakkaa, kun uusien kokorajojen myötä osa yrityksistä välttyy siirtymisen suurempaan kokoluokkaan tai siirtyy pienempään kokoluokkaan ja siten kevyemmän raportointivelvollisuuden piiriin.  

Mikroyritys

  • Nykyinen mikroyritysraja: tase 350 000, liikevaihto 700 000
  • Ehdotettu (EU) mikroyritysraja: tase 450 000, liikevaihto 900 000

Pienyritys

  • Nykyinen pienyritysraja, tase 6 000 000, liikevaihto 12 000 000
  • Ehdotettu (EU) pienyritysraja: tase 7 500 000, liikevaihto 15 000 000

Suuryritys

  • Nykyinen suuryritysraja: tase 20 000 000, liikevaihto 40 000 000
  • Ehdotettu (EU) suuryritysraja: tase 25 000 000, liikevaihto 50 000 000

Delegoitu direktiivi odottaa vielä julkaisua EU:n virallisessa lehdessä ja tämän jälkeen kansallista täytäntöönpanoa, eli käytännössä kirjanpitolain muutosta. Tästä tehdään siis jollain aikavälillä kansalliset lainsäädäntömuutosten valmistelut, hallituksen esitys ja eduskuntakäsittely.  

Direktiivin lähtökohtana on, että uusia raja-arvoja sovellettaisiin viimeistään tilikaudesta 2024 lähtien. Direktiivi mahdollistaa, että jäsenvaltiot voivat soveltaa uusia rajoja kansallisesti jo vuodesta 2023 lähtien.

Tutustu delegoituun direktiiviin Euroopan komission sivuilla.

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top