Tilintarkastajabarometri: Vuodesta 2023 tulee yrityksille hitaan kasvun vuosi

Tilintarkastajat ennakoivat alkaneesta vuodesta hitaan kasvun aikaa. Voimakkain käänne koetaan rakennusalalla, kuljetus- ja varastointialalla sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa. Näillä kolmella alalla yritysten liikevaihdon arvioidaan supistuvan, henkilöstömäärän vähenevän ja toiminnan jatkuvuusongelmien yleistyvän, selviää Tilintarkastajabarometrista.

Tilintarkastajat ennakoivat alkaneesta vuodesta hitaan kasvun aikaa. Voimakkain käänne koetaan rakennusalalla, kuljetus- ja varastointialalla sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa. Näillä kolmella alalla yritysten liikevaihdon arvioidaan supistuvan, henkilöstömäärän vähenevän ja toiminnan jatkuvuusongelmien yleistyvän, selviää Tilintarkastajabarometrista.

Tiedote

Suomen Tilintarkastajat ry:n Tilintarkastajabarometrin mukaan alkaneesta vuodesta tulee yrityksissä hidastuvan kasvun vuosi. Tilintarkastajat arvioivat, että liikevaihdon kasvu hidastuu tuntuvimmin rakennusalalla, kuljetus- ja varastointialalla sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa.

Isoista toimialoista teollisuudessa sekä kaupan alalla yritysten liikevaihto jatkaa tänä vuonna kasvua, mutta aiempaa hitaampana. Tilintarkastajat odottavat kasvun jatkuvan myös majoitus- ja ravitsemustoiminnassa sekä taide-, viihde- ja virkistysalan yrityksissä, joita koronavuodet ovat koetelleet.

Rakennusalalle, kuljetus- ja varastointialalle sekä maa-, metsä- ja kalatalouteen tilintarkastajat ennakoivat myös henkilöstövähennyksiä. Voimakkaimmin työpaikat ovat uhattuna rakennusalalla. Sen sijaan teknologiayrityksissä henkilöstömäärän kasvun odotetaan jatkuvan, samoin esimerkiksi finanssi- ja rahoitusalalla.

Toiminnan jatkuvuusongelmat nostavat päätään

Investoinneissa selkein käänne nähtäneen teollisuudessa. Tilintarkastajat ennakoivat teollisuuden investointien sukeltavan kasvuvuosien jälkeen pakkaselle. Investointien kasvua tilintarkastajat ennakoivat vain koulutus- ja teknologiayrityksiin sekä rahoitus- ja finanssialan yrityksiin, joskin näilläkin aloilla kasvun odotetaan jäävän vähäiseksi.

Yritysten kyky jatkaa toimintaansa näyttää tänä vuonna olevan uhattuna hieman yleisemmin kuin viime vuonna. Tilintarkastajat arvioivat yrityksen toiminnan jatkuvuutta aina tilintarkastuksen yhteydessä.

Tänä vuonna tilintarkastajat odottavat toiminnan jatkuvuuden olevan aiempaa enemmän uhattuna etenkin rakennusalalla, kuljetus- ja varastointialalla sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa. Pääsyyt yritystoiminnan vaarantumiselle ovat energian kallistuminen sekä yleisen taloustilanteen heikkeneminen.

Tilintarkastajabarometrin tulokset perustuvat tilintarkastajien arvioihin asiakasyritystensä taloudellisesta tilanteesta. Tilintarkastajat tekevät vuositasolla noin 122 000 tilintarkastusta.

Tilintarkastajabarometriin vastasi 398 tilintarkastajaa marras-joulukuun taitteessa. Kyselyn toteutti Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta tutkimusyhtiö Aula Research.

Tutustustu Tilintarkastajabarometrin tuloksiin ja lue yritysten näkymiä koskeva raportti.

Lisätietoja:

Suomen Tilintarkastajat ry:n asiantuntija Jarkko Raitio p. 09 7552 2013, jarkko.raitio@tilintarkastajat.fi 

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top