Tilintarkastusrajat on pidettävä ennallaan

Suomen Tilintarkastajat ry vastustaa lausunnossaan lakiehdotusta tilintarkastusvelvollisuusrajojen nostamisesta.

Suomen Tilintarkastajat ry vastustaa lakiehdotusta tilintarkastusrajojen nostamisesta.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että tilintarkastuksen lakisääteiset rajat nostettaisiin samalle tasolle kirjanpitolain mukaisten mikroyritysrajojen kanssa: taseen loppusumma 100 000 eurosta 350 000 euroon, liikevaihto 200 000 eurosta 700 000 euroon ja henkilöstö 3 henkilöstä 10 henkilöön. Toteutuessaan lakimuutos johtaisi tilintarkastusvelvollisuuden loppumiseen noin 37 000 työnantajayritykseltä.

Ehdotetulla lakiuudistuksella olisi monia kielteisiä vaikutuksia sekä yritysten että yhteiskunnan näkökulmista.

Suomen Tilintarkastajat ry:n toimenpidesuositukset

1. Pidetään tilintarkastusrajat ennallaan

<p class=”line><strong>1. Pidetään tilintarkastusrajat ennallaan</strong></p>

Tilintarkastusvelvollisuuden pitäminen ennallaan on kokonaishyödyn kannalta paras vaihtoehto. Tätä näkökulmaa tukevat sekä lausuntopalaute että Ruotsin kokemukset.

2. Selvitetään kevyempää tarkastusta mikroyrityksille

<p class=”line><strong>2. Selvitetään kevyempää tarkastusta mikroyrityksille</strong></p>

Suomessa tilintarkastus on yleisin tilintarkastajan tekemä tarkastus. Tilintarkastajan tekemien kevyempien tarkastusten soveltuvuutta mikrokokoluokan yrityksille tulisi selvittää.

Tutustu lausuntoomme kokonaisuudessaan (pdf)

6 vaikutusta ja toimenpidesuosituksemme – tutustu!

Lisää samasta aiheesta

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää

Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top