Tilintarkastusvelvollisuuden poistaminen lisäisi harmaata taloutta

Kolme neljäsosaa yrityksistä kannattaa lakisääteistä tilintarkastusta, selviää kyselytutkimuksestamme.

Kolme neljäsosaa yrityksistä kannattaa lakisääteistä tilintarkastusta. Tilintarkastusvelvollisuuden poistamisen pienimmiltä yrityksiltä arvioidaan johtavan muun muassa tilinpäätösten laadun heikkenemiseen ja virheiden lisääntymiseen verotuksessa.

Aula Research kartoitti kyselytutkimuksella yritysten ja muiden sidosryhmien suhtautumista tilintarkastukseen Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia yrityksistä katsoo tilintarkastuksen lisäävän luottamusta tilinpäätöstä kohtaan. Tilintarkastuksella on merkittävä rooli muun muassa rahoituksen saamisessa, harmaan talouden ehkäisemisessä ja verotuksen oikeellisuuden varmistamisessa.

Tärkein tilintarkastuksesta hyötyvä ryhmä on osakkeenomistajat. Näin vastasi kaksi kolmasosaa yrityksistä.

− Tulokset vahvistavat, että tilintarkastuksella on merkittävä rooli liike-elämässä ja yhteiskunnassa, toteaa Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Alakare. Monien päätösten pohjana toimivat luotettavat tilinpäätöstiedot. Samoin tilintarkastuksessa korostuu yrityksen sidosryhmien oikeuksien turvaaminen.

Työ- ja elinkeinoministeriön laatimassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan mikroyritysten rajaamista tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Tämä vähentäisi 60 prosentilla tilintarkastusvelvollisten yritysten määrää. Kyselyn perusteella yritykset arvioivat, että muutos heikentäisi tilinpäätösten laatua ja lisäisi virheitä verotuksessa.

− Saimme samansuuntaiset tulokset tilintarkastajille teettämässämme kyselyssä. Keväisessä kyselytutkimuksessa paljastui, että tilintarkastaja havaitsee virheitä joka neljännessä tilinpäätöksessä. Eniten virheitä löytyy juuri mikroyritysten tilinpäätöksistä, selventää Suomen Tilintarkastajien johtava asiantuntija Risto Ruuska.

Toisaalta yli puolet yrityksistä näki nyt tehdyssä kyselyssä, että tilintarkastusvelvollisuuden poistaminen vähentäisi yritysten hallinnollista taakkaa.

− On selvää, että yritykset suhtautuvat toiveikkaasti kustannussäästöihin, joita lakihankkeessa lupaillaan. Tilintarkastusvelvollisuuden poistuminen itsessään ei kuitenkaan vähennä yrityksen hallinnointi- tai raportointivelvollisuuksia. Jos tilintarkastus poistuu, joutuvat yritykset maksamaan taloustietojen varmentamisesta muina kuluina, kertoo Sanna Alakare.

− Lisäksi lakiehdotuksen yhteydessä ei ole selvitetty kustannusvaikutuksia koko yhteiskunnan tasolla, jatkaa Alakare viitaten muun muassa Ruotsin kokemuksiin tilintarkastusvelvollisuuden rajaamisesta.

Taustaa tutkimuksesta:

  • Aula Research Oy toteutti Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta sidosryhmäkyselyn tilintarkastuksen merkityksestä ja asenteista lakisääteistä tilintarkastusta kohtaan.
  • Kysely toteutettiin 13.8−10.9.2018
  • Kyselyn kohderyhminä olivat yritysten omistajat, toimitusjohtajat ja talousjohtajat, viranomaiset, tilinpäätöstietojen käyttäjät sekä liitot, järjestöt ja muut yhteistyökumppanit.

Tutustu:

Sidosryhmäkyselyn tuloksiin >

Jäsenkysely tilintarkastusrajoista -tulokset >

Lisätietoja:

<p class=”line>Sanna Alakare</p>

toiminnanjohtaja, Suomen Tilintarkastajat ry
sanna.alakare@suomentilintarkastajat.fi, p. 09 7552 2050

<p class=”line>Risto Ruuska</p>

johtava asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry
risto.ruuska@suomentilintarkastajat.fi, p. 09 7552 2021

<p class=”line>Juha Vekkilä</p>

toimitusjohtaja, Aula Research Oy
juha.vekkila@aularesearch.fi, p. 050 352 5335

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top