Tilintarkastusvelvollisuus säilyy myös mikroyrityksillä

Luotettavuus peittosi norminpurun hengen.

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus peittosi norminpurun hengen. Tilintarkastusvelvollisuus säilyy myös mikroluokan yrityksillä.

Tilintarkastusvelvollisuus säilyy ennallaan. Lakihanke, jonka mukaan lakisääteinen tilintarkastus olisi poistunut mikrokokoluokan yrityksiltä, ei etene eduskuntaan. Hallitus päätyi ratkaisuun voimakkaan lausuntovastustuksen vuoksi. Esitystä vastustettiin muun muassa siksi, että se vaikeuttaisi harmaan talouden torjuntatyötä ja vaarantaisi taloudellisen raportoinnin luotettavuuden.

Lakihankkeen aikana tunnistettiin kuitenkin huoli siitä, että perinteinen tilintarkastus on usein ylimitoitettu pienille yrityksille. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaakin lähiaikoina työryhmän selvittämään pienimmille yrityksille tarjottavan, varsinaista tilintarkastusta kevyemmän, lakisääteisen tarkastuksen mahdollisuutta. Työryhmä tulee koostumaan sekä virkamiehistä että etujärjestöjen edustajista. Suomen Tilintarkastajat ry pitää kehityssuuntaa hyvänä.

Yritys on jatkossakin tilintarkastusvelvollinen, jos sen tase ylittää 100 000 euroa, liikevaihto 200 000 euroa ja jos sen palveluksessa on vähintään kolme henkilöä.

Lue TEM:n tiedote kokonaisuudessaan

Lisää samasta aiheesta

Hallitus antoi esityksensä kestävyysraportoinnista

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.

Lue lisää

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää

Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top