Uusista koronatukihakemuksista tilintarkastajan raportti pika-aikataululla

Tuorein koronatukikierros edellyttää tuen hakijan hankkivan tilintarkastajalta raportin. Tuen hakemisen aikaikkuna on lyhyt, käytännössä toukokuu 2022.

Teksti: Riitta Laine | Kuva: Shutterstock

Huom! Tulemme päivittämään uutista hallituksen esityksen antamisen jälkeen ja sen jälkeen, kun Valtiokonttori on antanut lopulliset ohjeensa tukien hakijoille ja tilintarkastajille.

Tuoreessa hallituksen esitysluonnoksessa esitetään jatkettavaksi kustannustukilain 5 d §:n mukaista kiinteiden kattamattomien kustannusten tukea, joka on tarkoitettu ensisijaisesti keskisuurille ja suurille yrityksille. Suurin mahdollinen tukisumma olisi 6 miljoonaa euroa ja konsernikohtainen tukikatto 12 miljoonaa euroa.

Tukikausi olisi joulukuu 2021 – helmikuu 2022 (3 kk) ja vertailukaudet olisivat tammi-helmikuu sekä joulukuu vuodelta 2019. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan toukokuussa. Valtiokonttori toimisi valtionapuviranomaisena.

Luonnoksen mukaan tukea hakevan yrityksen olisi toimitettava Valtiokonttorille tilintarkastajan raportti tukikauden ja vertailukauden koko liikevaihdosta sekä rajoitetun osan liikevaihdosta, tukikauden tappiosta, rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan kustannuksista tukikaudelta, saaduista vakuutuskorvauksista ja samoihin kustannuksiin kohdistuvasta muusta valtiontuesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2022 ja tuen hakuaika olisi käytännössä toukokuu 2022.

Suomen Tilintarkastajat ry käy Valtiokonttorin kanssa keskustelua koskien tilintarkastajan raportointia ja Valtiokonttorin ohjeita tuen hakijoille ja tilintarkastajille. Tämän hetkisen tiedon mukaan muun muassa tilintarkastajalta edellytettävä tarkastus ja raportti ovat hyvin saman kaltaisia kuin viime vuonna. Pieniä muutoksia ja helpotuksia on suunnitteilla: muun muassa tuen hakijalta ei vaadittaisi välitilinpäätöksen laatimista.

Valtiokonttori olettaa tuen hakijoita olevan vain muutamia kymmeniä, ja että nämä ovat pitkälti samoja kuin viime vuonna.

Lue lisää: