Uusista koronatukihakemuksista tilintarkastajan raportti pika-aikataululla

Tuorein koronatukikierros edellyttää tuen hakijan hankkivan tilintarkastajalta raportin. Tuen hakemisen aikaikkuna on erittäin lyhyt.

Tuorein koronatukikierros edellyttää tuen hakijan hankkivan tilintarkastajalta raportin. Tuen hakemisen aikaikkuna on erittäin lyhyt.

Teksti: Riitta Laine | Kuva: Shutterstock

Huom! Olemme päivittäneet uutista 1.6.2022. Lisättiin tieto hakuajasta ja tilintarkastajan raportoinnille mahdollisesti annettavasta lisäajasta.

Tuoreessa hallituksen esitysluonnoksessa esitetään jatkettavaksi kustannustukilain 5 d §:n mukaista kiinteiden kattamattomien kustannusten tukea, joka on tarkoitettu ensisijaisesti keskisuurille ja suurille yrityksille. Suurin mahdollinen tukisumma olisi 6 miljoonaa euroa ja konsernikohtainen tukikatto 12 miljoonaa euroa.

Tukikausi olisi joulukuu 2021 – helmikuu 2022 (3 kk) ja vertailukaudet olisivat tammi-helmikuu sekä joulukuu vuodelta 2019. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan toukokuussa. Valtiokonttori toimisi valtionapuviranomaisena.

Luonnoksen mukaan tukea hakevan yrityksen olisi toimitettava Valtiokonttorille tilintarkastajan raportti tukikauden ja vertailukauden koko liikevaihdosta sekä rajoitetun osan liikevaihdosta, tukikauden tappiosta, rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan kustannuksista tukikaudelta, saaduista vakuutuskorvauksista ja samoihin kustannuksiin kohdistuvasta muusta valtiontuesta.

Tuen hakuaika on erittäin lyhyt 30.5.-3.6.2022. Valtiokonttori voi myöntää pyynnöstä lisäaikaa tilintarkastajan raportin toimittamiselle.

Suomen Tilintarkastajat ry on käynyt Valtiokonttorin kanssa keskustelua koskien tilintarkastajan raportointia ja Valtiokonttorin ohjeita tuen hakijoille ja tilintarkastajille. Tilintarkastajalta edellytettävä tarkastus ja raportti ovat hyvin saman kaltaisia kuin viime vuonna. Pieniä muutoksia ja helpotuksia on tehty: muun muassa tuen hakijalta ei vaadittaisi välitilinpäätöksen laatimista.

Valtiokonttori olettaa tuen hakijoita olevan vain muutamia kymmeniä, ja että nämä ovat pitkälti samoja kuin viime vuonna.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top