Virheitä joka neljännessä tilinpäätöksessä

Tilintarkastusrajojen nostamisella mikroyritysrajoihin olisi vakavia seurauksia. Tutustu kyselymme vastauksiin!

Työ- ja elinkeinoministeriö esitti tammikuussa tilintarkastusrajojen nostamista mikroyritysrajoihin. Tilintarkastusrajojen nostamisen vaikutuksia ei arvioitu ennen esityksen julkistamista.

Aula Research Oy toteutti maaliskuussa Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen tilintarkastusrajojen nostamisen vaikutuksista. Tutkimus kohdistettiin ammatissa toimiville tilintarkastajille.

Tutkimuksen merkittävimmät tulokset olivat seuraavat:

1. Tilintarkastuspalvelujen saatavuus vaarantuisi suuressa osassa Suomea

Uudenmaan ulkopuolella yksintoimivista tilintarkastajista 43 % ilmoitti lopettavansa, jos tilintarkastusrajoja nostetaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että tietyiltä alueilta ei saisi jatkossa lainkaan tilintarkastuspalveluja. Tilintarkastaja tuottaa usein myös muita asiantuntija- ja neuvontapalveluita, joten vaikutus ei koskisi pelkästään tilintarkastuspalveluiden saatavuutta.

2. Tilintarkastaja havaitsee olennaisia virheitä joka neljännessä tilinpäätöksessä

Havainnot ja korjaustarpeet tilinpäätösten virheellisyyksistä ovat korkeimmillaan juuri mikroyrityskokoluokan yrityksissä.

Tilintarkastusrajojen nostamisella nähtiin olevan myös seuraavia riskejä:

  • Tilinpäätösten laatu heikkenee. (84 % vastaajista)
  • Virheet yritysten verotuksessa lisääntyvät. (83 %)
  • Harmaa talous ja verovilpit lisääntyvät. (74 %)

Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetuissa lausunnoissa tilintarkastusrajojen nostoa vastustettiin voimakkaasti.

Tutustu kyselyn tuloksiin >

Tilintarkastus ‒ taakka vai etu? Järjestimme aamupäivätilintarkastuksen merkityksestä 26.4.2018. Katso tallenne >

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top