Vuoden 2024 opiskelija-apurahat on jaettu 

Myönnämme vuosittain apurahoja tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa tutkiville. Tänäkin vuonna apurahahakemuksia saatiin runsaasti eri korkeakouluista. Monipuolisten ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden joukosta valittiin viisi apurahansaajaa.
apurahat myönnetty, kuvituskuva jossa kukkia, kuohuviinilasit ja kirjoja

Kevään haussa oli mukana jälleen laadukkaita hakemuksia ja kiinnostavia opinnäytetyöaiheita. Hakemuksia saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 17 (keväällä 2023 hakemuksia tuli 14), kymmenestä eri korkeakoulusta. Hakijoiden joukossa oli sekä ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä että yliopiston kandi- ja pro gradututkielmia.

Ilahduttavasti tutkielmien teemat heijastelivat tilintarkastajien työkentän laaja-alaisuutta ja osoittivat jälleen kerran, kuinka monipuolisesta ammatista onkaan kyse. Tänä vuonna hakemuksissa korostui erityisesti tilintarkastuksen laatuun liittyvät teemat ja tilintarkastajan uusi rooli kestävyysraportoinnin varmentajana.

Kriteereinä muiden joukossa apurahahakemusten arvioinnissa painotettiin tutkielman aiheen ajankohtaisuutta ja relevanttiutta yhdistyksen painopistealueiden näkökulmasta.

Apurahoja viidelle tutkimukselle

Viisi kappaletta (750 euron) kannustinapurahoja jaettiin tänä vuonna seuraaville tutkielmille:  

  • Jasmiina Jussila: Osakeyhtiöiden hallinnon tarkastus – Itseopiskelumateriaali ja tehtävät Tilintarkastuksen perusteet -opintojaksolle. Oulun Ammattikorkeakoulu.
  • Essi Koivisto: Julkishallinnon tilintarkastuksen laadun kehittäminen laaduntarkastuksissa vuosina 2019–2022 tehtyjen havaintojen perusteella. Tampereen yliopisto
  • Adina Lakkala: Coaching in the Auditing Field. Aalto yliopisto.
  • Saara-Maija Lankinen: ISA315 -standardin uudistuksen vaikutukset tilintarkastusprosessiin ja tilintarkastuksen laatuun – Tilintarkastajan näkökulma. Turun yliopisto.
  • Jenni Peteri: What are the challenges in double materiality? Hanken.

Apurahan saaneilta opiskelijoilta toivotaan lisäksi lyhyet blogikirjoitukset tutkimusaiheestaan. Blogikirjoitukset julkaistaan verkkosivuillamme. Näin edistämme alan tunnettuutta ja välitämme tietoa alaa koskevasta tutkimuksesta laajemmin.

Onnittelemme lämpimästi apurahan saaneita!

Suomen Tilintarkastajat ry tukee korkeakouluopiskelijoita myöntämällä apurahoja tilintarkastusalan koulutus- ja tutkimustoimintaan. Apurahan hakija voi olla opinnäytetyöntekijä, vastavalmistunut tai jatko-opiskelija. Tavoitteena on tehdä tilintarkastusalan tutkimusta ja koulutustoimintaa tutuksi myös laajemmalle yleisölle.

Lue lisää:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardin käännös hyväksytty

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suomenkielisen käännöksen LCE-ISA-standardista toukokuun kokouksessaan. Samalla hyväksyttiin julkaistavaan standardiin liittyvät kansalliset lisäykset. Standardia voi soveltaa välittömästi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top