Kevään 2023 apurahat jaettiin viidelle tutkimukselle

Myönnämme vuosittain apurahoja tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa tutkiville. Tänä keväänä apurahoja jaettiin viisi kappaletta, joista yksi on väitöskirjatutkimus. Tutkielmissa oli tunnistettu ajankohtaiset teemat esimerkiksi kestävyysraportoinnista ja alan houkuttelevuudesta.

Apurahahakemuksia tuli määräpäivään 16. huhtikuuta mennessä 14 kappaletta, kattavasti eri korkeakouluista. Yhdistyksen apurahatyöryhmä valitsi hakemuksista yhteensä viisi apurahan saavaa tutkimusta. Yksi valituista tutkimuksista oli väitöskirjatutkimus, muut neljä pro gradu -tutkielmia.

Kriteereinä apurahahakemusten arvioinnissa olivat erityisesti tutkielman aiheen ajankohtaisuus ja relevanttius yhdistyksen painopistealueiden näkökulmasta.  Apurahaa hakeneet olivat tunnistaneet ajankohtaiset teemat muun muassa tilintarkastusalan houkuttelevuudesta, digitalisaation hyödyntämisestä ja kestävyysraportoinnin varmentamisesta.

Viisi kappaletta (750 euron) kannustinapurahoja jaettiin tänä vuonna seuraaville tutkielmille:  

Onnittelemme lämpimästi apurahan saaneita!

Suomen Tilintarkastajat ry:n rahasto tukee korkeakouluopiskelijoita myöntämällä apurahoja tilintarkastusalan koulutus- ja tutkimustoimintaan. Apurahan hakija voi olla opinnäytetyöntekijä, vastavalmistunut tai jatko-opiskelija. Tavoitteena on tehdä tilintarkastusalan tutkimusta ja koulutustoimintaa tutuksi myös laajemmalle yleisölle. Lue lisää apurahasta >

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top