Riskien arviointi tilintarkastuksessa – kooste

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa uudistuneesta ISA 315 Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen -standardista. Päivitämme sivua ja linkkejä tarpeen mukaan.

Sivua päivitetty: 20.2.2024

Kansainvälinen riskienarviointistandardi ISA 315 Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen on uudistunut. Uudistettu standardi on tullut voimaan tilintarkastuksissa, jotka koskevat 15.12.2021 tai sen jälkeen alkavia tilikausia.

Lue uudistunut ISA 315 -standardi!

Uudistunut ISA 315 löytyy suomeksi käännettynä julkaisusta Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2021.

Englanninkielisen standardin voi lukea IAASB:n verkkosivuilla.

Kouluttaudu!

Uudistunut ISA 315 ja riskienarviointi pk-tilintarkastuksessa oli aiheena syksyn 2021 K2-koulutuskiertueella. Koulutuksen tallenne on tilattavissa ST-Akatemian verkkokaupassa.

Käsityksen muodostaminen tietojärjestelmistä pk-tilintarkastuksessa on aiheena kevään 2024 K1-koulutuskiertueella.

Muodosta käsitys tietojärjestelmistä!

Riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen kuuluu se, että tilintarkastaja muodostaa käsityksen yhteisöstä ja sen toimintaympäristöstä, sovellettavasta tilinpäätösnormistosta sekä yhteisön sisäisen valvonnan järjestelmästä. ISA 315 -standardin mukaan sisäisen valvonnan järjestelmään kuuluu viisi komponenttia, jotka ovat valvontaympäristö, riskienarviointiprosessi, sisäisen valvonnan järjestelmän seurantaprosessi, tietojärjestelmä ja kommunikaatio sekä kontrollitoiminnot. LCE-ISA-standardissa osa näistä komponenteista on yhdistetty.

Tilintarkastajan pitää siis muodostaa käsitys yhteisön tietojärjestelmästä ja kommunikaatiosta, jotka ovat tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevantteja (ISA 315.25). Standardin soveltamisohjeet sekä liitteet 5 ja 6 antavat lisäohjeistusta tietojärjestelmiin (IT) liittyen.

Teemme yhteistyötä

Olemme yhdessä Taloushallintoliiton kanssa aloittaneet yhteistyön suomalaisten taloushallinnon ohjelmistotalojen kanssa ymmärryksen lisäämiseksi tilintarkastajien tarpeista tietojärjestelmiin ja dataan liittyen. Osana tätä yhteistyötä Visma on laatinut oppaan Netvisor osana asiakasyritysten IT-järjestelmiä ja -ympäristöä.

Opiskele lisää aiheesta!

Kansainvälisiä apuja:

Lisää samasta aiheesta

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top