Mistä tietää, että konkurssi on lähellä?

Paula Roima kertoo professori Teija Laitisen puheenvuorosta tilintarkastajien Kesäpäivillä. Aiheena oli konkurssien ennustamisen vaikeus.

Kirjoittaja: Paula Roima, KHT, Audimat Oy

Sain olla kuuntelemassa professori Teija Laitisen (Vaasan yliopisto) mielenkiintoista puheenvuoroa tilintarkastajien Kesäpäivillä konkurssien ennustamisen vaikeudesta.

Parhaimmatkaan tilastolliset menetelmät eivät anna kuin reilun 80 prosentin ennustamistarkkuuden. Yhtiön johdolta ja tilintarkastajalta vaaditaan tilinpäätöstä laatiessa ns. Going concern -arviota. Pystyykö yhtiö jatkamaan toimintaansa? Yhtiön johdolla on velvollisuus seurata jatkuvasti yhtiön taloudellista tilannetta ja tehdä päätöksiä, joilla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja velvoitteiden hoitaminen. Yhtiön velkojille on ensisijaisen tärkeää varmistua, että velat tulevat maksetuksi. Konkurssitilanteessa voi tulla tarkasteltavaksi yhtiön johdot toimet ennen konkurssia.

Yrityskriisi viimeisenä sinettinä

Teija Laitisen mukaan yhtiön kannattavuus reagoi noin 5 vuotta ennen kriisiä, vakavaraisuus noin 3 vuotta ennen kriisiä ja maksuvalmius viimeistään 1–2 vuotta ennen kriisiä. Perinteisten tunnuslukujen avulla voi siis saada olennaista tietoa yhtiön talouskunnosta. Viimeinen sinetti voi kuitenkin tulla siitä, että yhtiön toiminnassa tapahtuu jokin olennainen kriisi. Esimerkkejä yrityskriiseistä ovat

  • Onnettomuudet, esim. kuolema, petos, luonnonkatastrofi, oikeudenkäynti
  • Markkinaongelmat, esim. asiakkaan konkurssi, heikot tuotteet
  • Rahoitukselliset ongelmat, esim. ei saada lainaa, maksujen viivästymiset
  • Liikkeenjohdon ongelmat – johdon epäpätevyys
  • Makroekonomiset tekijät, mm. laskeva kysyntä, lisääntynyt kilpailu, korkeat korot
  • Kustannus- ja tuotantorakenteen ongelmat, mm. liian suuret investoinnit, liian korkeat palkat, toimittajan menetys
  • Strategia, esim. suuren projektin menetys, kannattamaton sopimus

Mitkä tekijät ennustavat konkurssin?

Teija Laitinen kertoi tutkimuksesta, jossa nousi esille selvät laadulliset piirteet, jotka selittävät yhtiön joutumista konkurssiin. Näitä ovat muun muassa toimitusjohtajan heikko riskienhallintakyky, toimitusjohtajan johtamiskoulutuksen vähäisyys, taloudenhoidon yleinen holtittomuus, budjettivalvonnan puutteellisuus, kustannuslaskennan vajavaisuus, hinnoittelulaskelmien heikkous, toiminnan heikko sopeutumiskyky muutoksiin, kannattavuuden heikkeneminen, tulorahoituksen heikkeneminen, rahoitusrakenteen heikkeneminen, tuotannon heikko ohjaus, kysynnän riittämättömyys ja rahoituksen saannin vaikeutuminen.

Entä mitkä laadulliset tekijät ennustavat tilintarkastajien mielestä parhaiten mahdollista konkurssia? Näitä ovat yhtiön maksuhäiriöt, sopeutumiskyvyn puute, riskiset saamiset, halu pääomittaa tai saada pääomitusta, väärät investoinnit, hallitusongelmat, epärehellisyys, huonot sopimukset, operatiivisen suunnittelun heikkous ja avainhenkilöiden sitoutumisen puute.

Bloggaus on alun perin julkaistu LinkedInissä, lue Paulan bloggaus sieltä >

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top