Osaamisen kehittäminen

Tilintarkastaja on velvollinen pitämään yllä ja kehittämään ammattitaitoaan. Ammattitaidon ja tietojen ajan tasalla pitäminen on tärkeää myös työtehtävien menestyksekkään suorittamisen kannalta.  

PRH:n tilintarkastusvalvonta on antanut tilintarkastajille ohjeita koulutusvaatimuksista. Niiden mukaan HT-, KHT-, JHT- tai JHTT-tilintarkastajan tulee osoittaa hankkineensa yhteensä 120 tuntia kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana, ja vähintään 20 tuntia koulutusta vuodessa. 

Koulutukseen tulee sisältyä seuraavat aihealueet: 

  • tilintarkastus ja varmennustoimeksiannot (esim. tilintarkastusta koskeva sääntely, hyvä tilintarkastustapa, ISA-standardit, hallinnon tarkastus, riskien hallinta, sisäiset kontrollit, etiikka) 
  • kirjanpito, laskentatoimi ja yhtiölainsäädäntö – JHT-/JHTT-tilintarkastajalla lisäksi julkisyhteisölainsäädäntö (esim. kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa, tilinpäätöksen analysointi) 
  • verotus 

Tilintarkastajien on mahdollista täyttää koulutusvaatimukset yhdistyksen toiminnan kautta. He voivat muun muassa  

  • osallistua koulutuksiin tai toimia niissä luennoitsijana 
  • osallistua toimikunta- ja työryhmätyöskentelyyn 
  • kirjoittaa artikkeleita medioihimme 
  • lukea ohjeistuksiamme, artikkelejamme ja muita kirjallisia sisältöjämme 

Tutustu tilintarkastajakoulutuksiimme ja muihin talouden ammattilaisille tarjoamiimme koulutuksiin ja julkaisuihin! 

Scroll to Top