Vahvistusilmoituskirjeen mallit (representation letter)

Ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tilintarkastajan on hyvä pyytää vahvistusilmoituskirje johdolta. Kirjallisia vahvistusilmoituksia pyydetään niiltä, jotka vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta. Myös muissa kuin tilintarkastustoimeksiannoissa on hyvä pyytää vahvistusilmoituskirje.

Tilintarkastustoimikuntamme laatii ja päivittää ISA-standardeihin perustuvat vahvistusilmoituskirjemallit, jotka julkaistaan Tilintarkastajan raportointi -kirjassa vuosittain.  

Vahvistusilmoituskirjemallimme on soveltuvin osin räätälöity ISA 580 “Kirjalliset vahvistusilmoitukset” -standardin mukaisen mallin pohjalta Suomen lainsäädäntö- ja toimintaympäristöön sopivaksi. Vahvistusilmoituskirjettä tulee aina muokata tapauskohtaisten vaatimusten, olosuhteiden ja kyseisen yhteisömuodon edellyttämällä tavalla. 

Tilintarkastajan raportointi -kirjan tilaajana saat vahvistusilmoituskirjemallit käyttöösi myös Word-muodossa. Löydät kirjasta myös ohjeistusta vahvistusilmoituskirjeisiin. 

Lue lisää artikkelista Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle.

Scroll to Top