Toimeksiantokirjeen mallit (engagement letter)

Tilintarkastustoimeksiannon ehdoista on hyvä sopia kirjallisesti. Ehdoista sovitaan sen tahon kanssa, joka vastaa tilinpäätöksen laatimisesta, tilinpäätöksen laatimiseen liittyvästä sisäisestä valvonnasta sekä tietojen antamisesta tilintarkastajalle. Myös muista kuin tilintarkastustoimeksiannoista on hyvä sopia kirjallisesti. 

ISA 210 “Tilintarkastustoimeksiantojen ehdoista sopiminen” -standardin mukaan tilintarkastajan on kirjattava tilintarkastustoimeksiannon sovitut ehdot toimeksiantokirjeeseen tai muuhun kirjalliseen sopimukseen. Tilintarkastustoimikuntamme laatimat ja vuosittain päivittämät toimeksiantokirjemallit on soveltuvin osin räätälöity ISA 210 -standardin mukaisen mallin pohjalta Suomen lainsäädäntö- ja toimintaympäristöön sopivaksi.

Esimerkki osakeyhtiön toimeksiantokirjeestä 

Toimeksiantokirjettä muokataan tapauskohtaisten vaatimusten, olosuhteiden ja yhteisömuodon edellyttämällä tavalla. 

Toimeksiantokirjemallimme julkaistaan Tilintarkastajan raportointi -kirjassa vuosittain. Tilintarkastajan raportointi -kirjan tilaajat saavat ladattua toimeksiantokirjemallit Word-muodossa ST-verkkopalvelusta. Kirjasta löytyy myös ohjeistusta toimeksiantokirjeisiin liittyen.  

 

Scroll to Top