Julkishallinnon tilintarkastuksen suositukset ja mallit

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajilla on omia suosituksia ja malleja työn tueksi.

Julkishallinnon tilintarkastusta koskevien suosituksien ja mallien antamisesta vastaa Suomen Tilintarkastajat ry. Suuri osa JHT-tilintarkastajista myös kuuluu yhdistykseemme.

Toimintansa lopettanut Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry (JHTT ry) laati useita suosituksia ja malleja julkishallinnon tilintarkastajien työn tueksi. Nämä suositukset ja mallit ovat korvautuneet Suomen Tilintarkastajat ry:n laatimilla suosituksilla ja malleilla.

Julkisesti saatavilla olevat suositukset ja mallit

Vain yhdistyksen jäsenten saatavilla olevat suositukset ja mallit

  • Kuntien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien tilintarkastuskertomusmallit (Word)
  • Kuntien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjemallit (Word)
  • Kuntien, hyvinvointialueiden ja seurakuntien vahvistusilmoituskirjemallit (Word)

Jäsenille tarkoitetut mallit löytyvät ST-verkkopalvelusta.

 

Scroll to Top