Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa esitystä jäsenvaltio-option käyttöönottamiseksi ja arvopaperimarkkinalain muuttamiseksi määräajaksi siten, että vaatimusta ESEF-raportointimuotoon siirtymisestä lykätään vuodella.

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa esitystä jäsenvaltio-option käyttöönottamiseksi ja arvopaperimarkkinalain muuttamiseksi määräajaksi siten, että vaatimusta ESEF-raportointimuotoon siirtymisestä lykätään vuodella.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio | Kuva: Vesa Sammalisto

Lausuntopyyntö

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön esiteasetuksen muutosasetuksella avoimuusdirektiiviin lisätty jäsenvaltio-optio liikkeeseenlaskijoiden sähköiseen tilinpäätösraportointiin (ESEF) siirtymisen lykkäyksestä. Lykkäys mahdollistaa liikkeeseenlaskijoiden siirtymisen sähköiseen raportointiin vasta tilikausilta, jotka alkavat 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Linkki valtioneuvoston hankesivulle.  

Suomen Tilintarkastajat ry:n lausunto

Suomen Tilintarkastajat ry (ST) kannattaa esitystä jäsenvaltio-option käyttöönottamiseksi ja arvopaperimarkkinalain muuttamiseksi määräajaksi siten, että vaatimusta ESEF-raportointimuotoon siirtymisestä lykätään vuodella. ST kannattaa lykkäystä, vaikka ST:n käsityksen mukaan listayhtiöillä on jo pääosin hyvät valmiudet ESEF-raportointiin ja tilintarkastajilla raporttien varmentamiseen.

Lykkäys antaa mahdollisuuden saattaa tarvittavat lakimuutokset myös tilintarkastajan rooliin ja varmennuksen pakollisuuteen liittyen Suomen lainsäädäntöön.

Tutustu kaikkiin lakiehdotuksesta annettuihin lausuntoihin tästä.

Lue lisää ESEF-raportoinnista ja sen varmentamisesta.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top