Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa esitystä jäsenvaltio-option käyttöönottamiseksi ja arvopaperimarkkinalain muuttamiseksi määräajaksi siten, että vaatimusta ESEF-raportointimuotoon siirtymisestä lykätään vuodella.

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa esitystä jäsenvaltio-option käyttöönottamiseksi ja arvopaperimarkkinalain muuttamiseksi määräajaksi siten, että vaatimusta ESEF-raportointimuotoon siirtymisestä lykätään vuodella.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio | Kuva: Vesa Sammalisto

Lausuntopyyntö

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön esiteasetuksen muutosasetuksella avoimuusdirektiiviin lisätty jäsenvaltio-optio liikkeeseenlaskijoiden sähköiseen tilinpäätösraportointiin (ESEF) siirtymisen lykkäyksestä. Lykkäys mahdollistaa liikkeeseenlaskijoiden siirtymisen sähköiseen raportointiin vasta tilikausilta, jotka alkavat 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Linkki valtioneuvoston hankesivulle.  

Suomen Tilintarkastajat ry:n lausunto

Suomen Tilintarkastajat ry (ST) kannattaa esitystä jäsenvaltio-option käyttöönottamiseksi ja arvopaperimarkkinalain muuttamiseksi määräajaksi siten, että vaatimusta ESEF-raportointimuotoon siirtymisestä lykätään vuodella. ST kannattaa lykkäystä, vaikka ST:n käsityksen mukaan listayhtiöillä on jo pääosin hyvät valmiudet ESEF-raportointiin ja tilintarkastajilla raporttien varmentamiseen.

Lykkäys antaa mahdollisuuden saattaa tarvittavat lakimuutokset myös tilintarkastajan rooliin ja varmennuksen pakollisuuteen liittyen Suomen lainsäädäntöön.

Tutustu kaikkiin lakiehdotuksesta annettuihin lausuntoihin tästä.

Lue lisää ESEF-raportoinnista ja sen varmentamisesta.

Lisää samasta aiheesta

ST ei kannata ehdotusta tilintarkastajien henkilötietojen toimittamisesta ESAPiin

Lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan EU:n eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa sekä sitä täydentävän direktiivin ja asetuksen kansallisia täytäntöönpanotoimia edellyttävistä säännöksistä. Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata ehdotusta siltä osin, kun siinä esitetään tilintarkastajien henkilötietojen toimittamista ESAPiin.

Lue lisää

Kirjanpitolain raja-arvojen korottaminen perusteltua 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta Suomen Tilintarkastajat ry pitää kirjanpitolain raja-arvojen korottamista kannatettavana asiana.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top