Pro forma -tiedot esitteessä -ohje

Ohjeen tavoitteena on auttaa yhtiön johtoa sellaisten pro forma -muotoisten tietojen kokoamisessa, jotka on tarkoitettu sisällytettäväksi arvopaperimarkkinalain perusteella laadittaviin esitteisiin.

Ohjeen tavoitteena on auttaa yhtiön johtoa sellaisten pro forma -muotoisten tietojen kokoamisessa, jotka on tarkoitettu sisällytettäväksi arvopaperi-markkinalain perusteella laadittaviin esitteisiin. Ohjeella pyritään jäsentämään suomalaista käytäntöä ja turvaamaan arvopaperi-markkinoiden informaatiotarvetta.

Kuva: Vesa Sammalisto

Ohjeen tavoitteena on auttaa yhtiön johtoa sellaisten pro forma -muotoisten tietojen kokoamisessa, jotka on tarkoitettu sisällytettäväksi arvopaperimarkkinalain perusteella laadittaviin esitteisiin. Ohje ei koske sellaisia pro forma -tietoja, jotka on koottu johonkin muuhun tarkoitukseen.

Ohje on laadittu vuonna 2012 KHT-yhdistyksessä (nyk. Suomen Tilintarkastajat ry) yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa.

Ohjetta laadittaessa huomioitiin sen julkaisuhetkellä (v.2012) voimassa olleet esitteen pro forma -tietoja koskevat esitesääntelyn vaatimukset sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, ESMAn ja Finanssivalvonnan antamat suositukset ja tulkinnat.

Pro forma -ohjeistuksen sisältö ja vaatimukset ovat ohjeen laatimisen jälkeen pysyneet olennaisin osin samansisältöisinä. Sääntelyviittauksiin on kuitenkin tullut muutoksia, mistä syystä ohjetta tulisi lukea yhdessä uusimpien voimassa olevien sääntelyjen kanssa. Pro forma -tiedot esitteessä -ohjeen julkaisemisen jälkeen muutoksia on tullut arvopaperimarkkinalakiin, komission esiteasetukseen, ESMAn suosituksiin ja ohjeisiin, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin, Valtiovarainministeriön asetuksiin sekä IFRS-standardeihin. 

Ajantasainen sääntely Pro forma -muotoisten tietojen kokoamisesta on löydettävissä osoitteista:

Lisää samasta aiheesta

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Lue lisää

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top