Pro forma -tiedot esitteessä -ohje

Ohjeen tavoitteena on auttaa yhtiön johtoa sellaisten pro forma -muotoisten tietojen kokoamisessa, jotka on tarkoitettu sisällytettäväksi arvopaperimarkkinalain perusteella laadittaviin esitteisiin.

Ohjeen tavoitteena on auttaa yhtiön johtoa sellaisten pro forma -muotoisten tietojen kokoamisessa, jotka on tarkoitettu sisällytettäväksi arvopaperi-markkinalain perusteella laadittaviin esitteisiin. Ohjeella pyritään jäsentämään suomalaista käytäntöä ja turvaamaan arvopaperi-markkinoiden informaatiotarvetta.

Kuva: Vesa Sammalisto

Ohjeen tavoitteena on auttaa yhtiön johtoa sellaisten pro forma -muotoisten tietojen kokoamisessa, jotka on tarkoitettu sisällytettäväksi arvopaperimarkkinalain perusteella laadittaviin esitteisiin. Ohje ei koske sellaisia pro forma -tietoja, jotka on koottu johonkin muuhun tarkoitukseen.

Ohje on laadittu vuonna 2012 KHT-yhdistyksessä (nyk. Suomen Tilintarkastajat ry) yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa.

Ohjetta laadittaessa huomioitiin sen julkaisuhetkellä (v.2012) voimassa olleet esitteen pro forma -tietoja koskevat esitesääntelyn vaatimukset sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, ESMAn ja Finanssivalvonnan antamat suositukset ja tulkinnat.

Pro forma -ohjeistuksen sisältö ja vaatimukset ovat ohjeen laatimisen jälkeen pysyneet olennaisin osin samansisältöisinä. Sääntelyviittauksiin on kuitenkin tullut muutoksia, mistä syystä ohjetta tulisi lukea yhdessä uusimpien voimassa olevien sääntelyjen kanssa. Pro forma -tiedot esitteessä -ohjeen julkaisemisen jälkeen muutoksia on tullut arvopaperimarkkinalakiin, komission esiteasetukseen, ESMAn suosituksiin ja ohjeisiin, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin, Valtiovarainministeriön asetuksiin sekä IFRS-standardeihin. 

Ajantasainen sääntely Pro forma -muotoisten tietojen kokoamisesta on löydettävissä osoitteista:

Lisää samasta aiheesta

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 1/2024) on saanut teknisluonteisen päivityksen. Tämä päivitys korvaa suosituksen 3/2020. Päivityksen toteutuksesta vastasi JHT-toimikunta ja yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen kokouksessaan 29.2.2024.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top