Suojauslaskenta ja johdannaissopimukset liitetiedoissa

Suositus sellaisiin poikkeustilanteisiin, joissa suojauslaskennan alaisten johdannaisten käyvät arvot voidaan esittää liitetiedoissa.

Suositus sellaisiin poikkeustilanteisiin, joissa suojauslaskennan alaisten johdannaisten käyvät arvot voidaan esittää liitetiedoissa.

Kirjanpitolain (KPL) mukaan rahoitusvälineet (sisältäen johdannaiset) voidaan esittää tilinpäätöksessä varovaisuuden periaatteen mukaisesti (KPL 5:2 §) tai käyvän arvon periaatteen (IFRS) mukaisesti (KPL 5:2a §).

Kun sovelletaan KPL 5:2 §:n mukaista varovaisuuden periaatetta, negatiiviset käyvät arvot tulee kirjata kuluksi ja pakolliseksi varaukseksi. Käyvän arvon periaatteen (5:2a §) mukaan toimittaessa sekä positiiviset että negatiiviset käyvän arvon muutokset tulevat kirjattaviksi.

Jos yritys esittää johdannaiset varovaisuuden periaatteen mukaisesti, voidaan tapauskohtaisesti soveltaa suojauslaskentaa, kuten kirjanpitolautakunnan lausunnossa 1963/2016 on esitetty. Tällöin suojaussuhteessa oleviin johdannaisiin sovelletaan lähtökohtaisesti IFRS-standardien mukaisia vaatimuksia.

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut suosituksen sellaisiin poikkeustilanteisiin, joissa suojauslaskennan alaisten johdannaisten käyvät arvot voidaan esittää liitetiedoissa. Suositus on tarkoitettu avuksi tilinpäätöksen laatijoille ja tilinpäätöksiä tarkastaville tilintarkastajille.

Suositus sisältää seuraavat esimerkit:

  1. Lainoihin liittyvän korkoriskin suojaaminen koronvaihtosopimuksella
  2. Sähkön hankintaan liittyvän hintariskin suojaaminen johdannaissopimuksilla
  3. Ennustettuun myyntiin liittyvän valuuttariskin suojaaminen johdannaissopimuksilla
  4. Suojaussuhteen dokumentaatio ja liitetiedot

Ja liitteet:

  1. Suojaussuhteen dokumentaation esimerkkipohja Lataa (Word) >
  2. Liitetiedot suojaavista johdannaisista Lataa (Excel) >

Suositus on laadittu työryhmässä, johon ovat osallistuneet Nina Alaharju (PwC), Aleksi Martamo (Deloitte), Riikka-Liisa Pyykönen (KPMG) ja Robert Söderlund (EY). Suosituksen on hyväksynyt Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus 21.6.2017.

Lisää samasta aiheesta

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Lue lisää

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top