Tarinamme

Suomen Tilintarkastajainyhdistys perustettiin vuonna 1910. Jo paljon ennen tätä tilintarkastusta harjoitettiin Suomessa.

Tilintarkastus lakisääteiseksi

Taloudellinen toiminta vapautui 1800-luvun loppupuoliskolla. Osakeyhtiömuoto löi itsensä läpi ja jo vuoden 1864 osakeyhtiöasetuksessa viitattiin yhtiöiden ”vaarinpitoon”. Varsinainen lakisääteisen tilintarkastuksen aikakausi alkoi kuitenkin vasta uuden osakeyhtiölain säätämisen myötä vuonna 1895.  

Suomen Tilintarkastajainyhdistyksestä KHT-yhdistykseksi

Tilintarkastusala järjestäytyi virallisesti vuonna 1910. Tuolloin Suomen Suurruhtinaskunnassa perustettiin Suomen Tilintarkastajainyhdistys.

Osakeyhtiölakiin tehtiin vuonna 1935 muutos, joka edellytti KHT-tilintarkastajaa osalle yhtiöistä. Tilintarkastajien auktorisointi siirtyi Keskuskauppakamarille vuonna 1925, ja samalla Suomen Tilintarkastajainyhdistyksen työtä jatkamaan perustettiin KHT-yhdistys. Ammattikunta oli kuitenkin pieni: KHT-tilintarkastajia oli vuosikymmenen lopulla alle neljäkymmentä.

HTM-tilintarkastajat vahvistamaan tilintarkastajajoukkoa

Ammattimaisen tilintarkastuksen tarve kasvoi myös pienten ja keskisuurten yritysten piirissä. KHT-tilintarkastajien rinnalle syntyi 1950-luvun alussa uusi HTM-tilintarkastajien luokka kauppakamarin hyväksymistä tilimiehistä. HTM-tilintarkastajat perustivat vuonna 1951 oman järjestönsä, jonka nimeksi tuli Tilintarkastajainyhdistys HTM.

KHT-tilintarkastajien määrä pysyi sadan tuntumassa 1960-luvun lopulle, mutta HTM-tilintarkastajia oli tuolloin jo 600. Maallikkotarkastukset olivat edelleen yleisiä, vain kolmasosa yrityksistä oli ammattitilintarkastuksen piirissä.

Suomen Tilintarkastajat ry kokoaa tilintarkastajat

KHT-yhdistyksen ja HTM-tilintarkastajien yhteistyö tiivistyi vuosikymmenten kuluessa. Kehitystä vauhdittivat sääntely-ympäristöön kohdistuvat laajat muutokset.

1990-luvulla alan lainsäädäntö mullistui EU:n myötä. Kirjanpito- ja osakeyhtiölait uudistettiin EU-vaatimuksia vastaaviksi, ja myös yrityssaneerausta ja konkurssia koskevaa lainsäädäntöä kehitettiin. Tilintarkastusala sai viimein vuonna 1995 selkeän perustan, kun jo 1940-luvulta lähtien pohdittu tilintarkastuslaki kokosi alan säädökset yhteen.

Suuret kokonaisuudistukset jatkuivat 2000-luvulla. Osakeyhtiölaki uudistettiin vuonna 2006 ja tilintarkastuslakia uudistettiin vuosina 2007 ja 2015. Vuonna 2000 tilintarkastusalan suositukset harmonisoitiin kansainvälisten ISA-standardien kanssa.

KHT-yhdistys ja HTM-tilintarkastajat yhdistivät toimintansa keväällä 2014, ja vuoden 2015 alussa käyttöön otettiin uusi nimi, Suomen Tilintarkastajat ry.  

Syksyllä 2021 pääsimme juhlistamaan 111-vuotiasta tilintarkastusalaa! Yhdistyksenä haluamme kuvastaa sopivassa suhteessa mennyttä ja tulevaa. Näille perustuksille on hyvä rakentaa tulevaisuutta.

Scroll to Top