Kansainvälinen yhteistyö

Yhdistyksemme osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Olemme mukana IFACin, Accountancy Europen ja NRF:n toiminnassa ja teemme yhteistyötä eri maiden tilintarkastajaliittojen kanssa.

IFAC

International Federation of Accountants eli Kansainvälinen Tilintarkastajaliitto edistää taloudellisen raportoinnin läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta; kansainvälisten standardien kehittämistä, soveltamista ja täytäntöönpanoa. 

IFAC:n yhteydessä toimivat:

  • kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja antava IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)
  • tilintarkastajan eettiset säännöt laativa IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants)
  • alan koulutusstandardeja laativa IAESB (International Accounting Education Standards Board) ja
  • julkisen sektorin taloudellisen raportoinnin standardeja laativa IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board).

IFAC:n alla toimii SMP-komitea (Small and Medium Practices Committee), joka edistää alan pk-toimijoiden asiaa. Suomen Tilintarkastajilla on edustus SMP-komiteassa.

Accountancy Europe

Accountancy Europe eli Euroopan Tilintarkastajaliitto osallistuu keskusteluun ja päätöksentekoon koskien taloudellista raportointia, tilintarkastusta, ammatin harjoittamista ja hyvää hallintoa.

Yhdistyksemme on mukana Accontancy Europen useissa eri työryhmissä, jotka käsittelevät mm. tilintarkastukseen, yritysraportointiin ja kestävyyteen liittyviä muutos- ja kehityshankkeita.

NRF

The Nordic Federation of Public Accountants eli Pohjoismainen Tilintarkastajaliitto on pohjoismaisten tilintarkastajajärjestöjen yhteistyö- ja keskustelufoorumi.

Yksi NRF:n saavutus on, että pk-yhteisöjen tilintarkastuksen kehittämistarpeet on tunnustettu myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Accountancy Europe ja IAASB ovat ottaneet pienten ja keskisuurten yhteisöjen tilintarkastuksen kehittämisen agendalleen.

Paikallisia tilintarkastajaliittoja

 

Lue lisää aiheesta Ajankohtaista -sivultamme.

Scroll to Top