Hyväksymisen edellytysten ylläpito

Ammattitaidon ylläpitämiseksi vaadittu koulutus

Tilintarkastajien on hankittava ammattitaitonsa ylläpitämiseksi riittävästi koulutusta. HT-, KHT-, JHT- tai JHTT-tilintarkastajan tulee osoittaa hankkineensa yhteensä 120 tuntia koulutusta kolmen viime vuoden aikana. Tilintarkastajan tulee kouluttautua vähintään 20 tuntia vuodessa. 

Koulutukseen tulee sisältyä seuraavat aihealueet: 

  • tilintarkastus ja varmennustoimeksiannot  
  • kirjanpito, laskentatoimi ja yhtiölainsäädäntö, JHT-/JHTT-tilintarkastajalla lisäksi julkisyhteisölainsäädäntö  
  • verotus.

Täytä tilintarkastajan koulutusvaatimukset koulutuksillamme ja hyödynnä koulutusraportti

Yhdistyksemme järjestää vuosittain koulutuksia, joihin osallistumalla jäsenet voivat täyttää koulutusvaatimukset. Koulutuksiin voi tutustua täältä

Tilintarkastajan tulee säilyttää jatkuvaan koulutukseen liittyvät osallistumista todentavat dokumentit. Säilytysaika on päättyneeltä kolmen vuoden tarkastelukaudelta ja sitä edeltävältä kolmen vuoden tarkastelukaudelta (yhteensä 6 vuotta).

Voit todentaa osallistumisesi koulutuksiimme koulutusportaalistamme tulostettavan koulutusraportin avulla!

Tutustu tilintarkastajan koulutusvaatimuksiin PRH:n sivuilla