Tilintarkastajan laaduntarkastus

Tilintarkastajan on tilintarkastuslain mukaan huolehdittava tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava PRH:n määräämiin laaduntarkastuksiin. Laaduntarkastukset ovat osa PRH:n tavanomaista, jatkuvaa tilintarkastajien valvontaa. 

PRH:n tekemien laaduntarkastusten tavoitteena on varmistua siitä, että 

  • tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan oma laadunvalvonta toimii asianmukaisesti 
  • tilintarkastustyö on suoritettu tilintarkastuslain säännöksiä ja hyvää tilintarkastustapaa noudattaen, julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten mukaisesti ja  
  • tehtyjen johtopäätösten ja annetun tilintarkastuskertomuksen tueksi on hankittu tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattamista arvioidaan tärkeänä osana hyvää tilintarkastustapaa. 

Laaduntarkastuksen lopputuloksena PRH antaa päätöksen laaduntarkastuksen tuloksesta ja niistä toimenpiteistä, joihin laaduntarkastus antaa aihetta. Laaduntarkastusten perusteella PRH voi antaa myös suosituksia ja ohjeita tai määrätä laaduntarkastusta jatkettavaksi nopeutetulla aikataululla. Laaduntarkastus voi johtaa tarvittaessa myös lisävalvontatoimenpiteisiin

Lue lisää laaduntarkastuksesta

Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla on hyödyllistä tietoa tilintarkastajan laaduntarkastuksesta. Sivuilla kerrotaan myös vuosittaisista painopistealueista ja sieltä löytyvät laaduntarkastuksissa käytettävät lomakkeet.

Scroll to Top