Tilintarkastajan tutkinta ja kantelu

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta valvoo, että tilintarkastajat toimivat tilintarkastuslain, sen nojalla annettujen säännösten sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain mukaisesti.

Tilintarkastusvalvonta on toimivaltainen valvomaan kaikkea tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen tilintarkastajan ominaisuudessa harjoittamaa toimintaa.  

Tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastajien toimintaa ennakolta laaduntarkastusten avulla ja jälkikäteen yksittäistapauksia koskevina tutkinta-asioina.  

Tilintarkastusvalvonta voi ottaa tilintarkastajan toiminnan tutkintaan kantelun tai muun yhteydenoton perusteella, tai oma-aloitteisesti, jos tilintarkastusvalvonta katsoo olevan syytä tilintarkastajan toiminnan lainmukaisuuden selvittämiseen. 

Mikäli on ilmeistä, että tilintarkastaja on toiminut tilintarkastuslain tai hyvän tilintarkastustavan vastaisesti PRH:n tilintarkastuslautakunta päättää seuraamuksesta tilintarkastajalle. Mahdollisia seuraamuksia ovat 

  • huomautus
  • varoitus
  • hyväksymisen peruuttaminen
  • määräaikainen kielto toimia tilintarkastajana
  • kielto toimia tilintarkastusyhteisön hallintoelimen jäsenenä ja
  • seuraamusmaksu.

 

Scroll to Top