ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Päätöksen mukaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (European Securities and Markets Authority, ESMA) rakentaa tietovaraston ja operoi sitä. 

Yhtenäinen eurooppalainen yhteyspiste (ESAP) tulee kokoamaan julkisesti saatavilla olevat raportit, kuten tilinpäätökset ja kestävyysraportit, yhteen samanlaisessa digitaalisessa muodossa. Käytännössä se toimii linkkinä ja hakukoneena kansallisiin tietovarastoihin ja helpottaa täten mm. sijoittajien tiedonsaantia.  

MEP Pedro Silva Pereira: ”Once implemented, the ESAP will be the go-to hub for information about European entities’ activities and products. It will be the first platform of this kind and one that has been long requested by EU market participants.” 

Lue lisää ESAPista: 

Lisää samasta aiheesta

Hallitus antoi esityksensä kestävyysraportoinnista

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top