EU:n uusimmat pakotteet rajoittavat tilintarkastajien tarjoamien palveluiden viemistä Venäjälle

Neuvoston asetuksen (EU) 2022/879 johdantotekstin kohdassa 26 ja uudessa 5 n artiklassa käsitellään tilintarkastajienkin tarjoamia palveluita.

Neuvoston asetuksen (EU) 2022/879 johdantotekstin kohdassa 26 ja uudessa 5 n artiklassa käsitellään tilintarkastajienkin tarjoamia palveluita. 

Kirjoittaja: Jarkko Raitio

Asetuksen 5 n artiklan 1 kohdassa kielletään laskentatoimen, tilintarkastuspalvelujen, mukaan lukien lakisääteinen tilintarkastus, kirjanpito- tai veroneuvontapalvelujen tai yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- tai suhdetoimintapalvelujen suora tai välillinen tarjoaminen a) Venäjän hallitukselle; tai b) Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

Artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei kuitenkaan sovelleta artiklan 2–5 kohdissa mainituissa poikkeustilanteissa. Esimerkiksi 5 n artiklan 4 kohdan mukaan edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan sellaisten Venäjälle sijoittautuneiden oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten käyttöön, jotka ovat sellaisen oikeushenkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa taikka yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Tämä poikkeus tarkoittaa, että 5n artiklan 1 kohtaa ei sovelleta esimerkiksi suomalaisen emoyhtiön Venäjällä toimivalle tytäryhtiölle tarjottaviin palveluihin.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top